0:00
0:00

© Copyright: Billeder: Jari Peltomäki, Mervi Wahlroos. Lydfil: Jan-Erik Bruun. All rights reserved.

Blå kærhøg

Circus cyaneus

  • Udseende: Mindre end rørhøg med lange vinger og hale. Hanner er mågelignende grå i farven, men hunner almindeligvis er brune.
  • Størrelse: Længde 42–55 cm, vingefang 97–118 cm, vægt 285–630 g. Hunnen er større, som hos mange andre rovfugle.
  • Rede: Forholdsvis lille, bygget af pile og birkekviste, og dækket med græs. Bygget på jorden i tætte krat eller tagrørsbed.
  • Formering: 4–6 lagt i maj, udruget kun af hunnen i 29–30 dage. Unge fugle er flyvedygtige efter 30–35 dage.
  • Udbredelse: Bygger rede i fyrremoser nær større moser og moser i vådområder, eller alternativt på lyngheder. På træk er den ofte set over åben landbrugsjord, strande eller øer. Yngler hovedsaglig i nordlige regioner, men også i Centralfinland. Populationen er anslået til 1,500–3,000 par.
  • Træk: Overvintrer i Central og Sydeuropa. Flyver sydpå fra august, hovedtrækket om efteråret forekommer dog i september-oktober. Kommer tilbage nordpå fra sent i marts.
  • Føde: Pattedyr og fugle.
  • Kald: Advarsels og parringskaldet er et hurtigt “kvek-vek-vek-vek”. Hunners bedende kald er et pibende “piihi”.

Voksne hanner hos blå kærhøg er blegt blågrå i farven, med hvide buge og omfattende sorte områder deres vingespidser. Hunner og unger har brune oversider og stribede undersider, så vel som hvide gumpe (som adskiller dem fra rørhøge). Deres lange vinger og splejsede udseende adskiller dem fra unge Duehøge. Blå kærhøge har gule ben, og blålige næb med sorte spidse og gul vokshud. Voksne hanner har orangegule regnbuehinder; hunners regnbuehinder er mat gule; og unger har brune regnbuehinder.

Blå kærhøge kan være svære at adskille fra de sjældnere hedehøge og steppehøge, specielt når det drejer sig om hunner. Det bedste kendetegn at se efter er blå kærhøges kortere og bredere håndsvingfjer, lang femte håndsvingfjer og bredere armsvingfjer. De er også generelt kraftigere bygget. Unge blå kærhøge har stribede brune undersider, ulig de næsten umarkerede undersider hos unge hedehøge og steppehøge.

Andre arter i samme genus
Andre arter i samme familie

Follow us!Identificer arter!

Sivun alkuun / Top of the page