0:00
0:00

© Copyright: Billeder: Jari Peltomäki, M. & W. von Wright: Svenska fåglar (Kansalliskirjasto, The National Library of Finland). Lydfil: Jan-Erik Bruun. All rights reserved.

Blåhals

Luscinia svecica

  • Familie: Fluesnappere – Muscicapidae
  • Udseende: På størrelse med Rødkælk med lange ben og forholdsvis kort hale. Tydelig øjestribe strækker sig fra næbbet og næsten til nakken. Halen har en sort spids og rustent farvede kanter tæt ved basen. Hannerne har iøjnefaldende blå, røde og sorte markeringer på bryst og strube; hunnerne er mere beskedne i udseende.
  • Størrelse: Længde 13-14 cm, vægt 15-21 g.
  • Rede: På jorden, godt skjult i vegetation, hovedsagligt lavet af græs, blade, mos og lav, foret med fint græs. Reden har dyb skålform.
  • Formering: 4-8 æg bliver lagt i maj-juni, udruget af hunnen i 12-15 dage. De flyvefærdige unger bliver i reden i 12-13 dage, og lærer at flyve efter 14-16 dage.
  • Udbredelse: Yngler kun langt mod nord, i bestande af birk i bjergene og mosede områder ved åbne højdedrag. Sommetider kendt som “Laplands Nattergal”. Antallet er nedadgående. Den finske ynglende bestand er anslået til 30.000-80.000 par.
  • Træk: Natlig. Forlader Finland i august-september, kommer tilbage i maj. Overvintrer o NØ Afrika og Sydasien.
  • Føde: Hvirvelløse dyr, bær, frø.
  • Kald: Et groft raslende “drak drak”, bliver sommetider sammenlignet med lyden af en snor på en flagstang. Sangen er smuk og meget indviklet.

Skelnende træk hos voksen Blåhals omfatter klart gullige øjestriber, rustfarvede markeringer på den sortspidsede hale og forholdsvis lange ben. I sommerfjerdragten har hannerne klart blå, rustrøde og sorte markeringer på bryst og strube. Om efteråret bliver disse farver mindre udprægede. Hunnerne mangler almindeligvis blå og røde markeringer, og har i stedet cremehvide strubepletter kantede med sorte pletter på hals og bryst. Blåhals har forholdsvis lange lysebrune ben, sort næb og mørkebrun iris.

Blåhals, som yngler i finsk Lapland er af den nævnte race (L. s. svecica). Fugle af den mere sydlige race (L. s. cyanecula), som af og til ses i det sydlige Finland, har en silkehvid plet midt på deres blå bryst i stedet for røde markeringer. Hunner hos de to racer kan ikke skelnes ud i naturen.

Andre arter i samme genus
Andre arter i samme familie

Follow us!

Identificer arter!

Sivun alkuun / Top of the page