0:00
0:00

© Copyright: Billeder: Jari Peltomäki, Jari Hiltunen, M. & W. von Wright: Svenska fåglar (Kansalliskirjasto, The National Library of Finland). Lydfil: Jan-Erik Bruun. All rights reserved.

Broget fluesnapper

Ficedula hypoleuca

  • Familie: Fluesnappere – Muscicapidae
  • Udseende: En lille travl fugl, ses ofte i haver og parker. Hannen har sort eller mørk overside, mens hunnen er brunere. Begge køn har hvid underside og varierende hvide markeringer på vingerne.
  • Størrelse: Længde 12-13,5 cm, vægt 10-17 g.
  • Rede: I en redekasse eller et hul i et træ. Lavet af tørre blade, skæl af fyrrebark, græs og rødder, foret med tynde strå og hår. Overtager ofte beboede mejsereder ved at sprede skæl af fyrrebark over Mejsens æg så at forældrene ikke længere genkender reden.
  • Formering: Typisk 5-8 æg lagt i maj, de bliver udruget af hunnen i 13-15 dage. De flyvefærdige unger bliver i reden i 16 dage.
  • Udbredelse: Bygger rede over hele Finland. Den finske ynglende bestand er anslået til 250.000-700.000 par.
  • Træk: Natlig. Forlader Finland i august-september, kommer tilbage i maj-juni efter at have overvintret i tropisk Afrika.
  • Føde: Hvirvelløse dyr.
  • Kald: Advarselskaldet et “pit”, sangen er klar og rytmisk.

Ynglende hanner af Broget Fluesnapper har hvid underside og sort eller mørk overside bortset fra en hvid vingestribe. Den mørke farve på ryggen kan variere meget fra dybt sort til mørkebrun i henhold til deres alder og genetiske variation. Meget sjældent bliver hanner set med brune farver, som ikke kan skelnes fra hunner. Hanner har også en lille hvid plet lige over næbbet. Den mørke del af hunnens fjerdragt er brun. De har mindre hvide vingestriber end hannerne, og deres underside har en mat flødeagtig farve. Broget Fluesnappers haler har smalle hvide kanter. Fugle af begge køn skifter fjer i juli-august, hvorefter hannerne ligner hunnerne. Broget Fluesnapper har sorte ben og næb. Deres iris er mørkebrun.

Andre arter i samme familie

Follow us!Identificer arter!

Sivun alkuun / Top of the page