0:00
0:00

© Copyright: Billeder: Jari Peltomäki, Kari Pihlaviita, M. & W. von Wright: Svenska fåglar (Kansalliskirjasto, The National Library of Finland). Lydfil: Jan-Erik Bruun. All rights reserved.

Brushane

Calidris pugnax

  • Familie: Sneppefugle – Scolopacidae
  • Udseende: Langbenet vadefugl med slank hals, lille hoved og mellemlangt næb. Hannen er betydeligt større end hunnen. Hanner har i sommerfjerdragt en slående krave og øreduske af varierende farver. Hvidlige markeringer på gump danner en V-form på fugle i flugt.
  • Størrelse: Længde 31-34 cm (han), 25-26 (hun), vingefang 52-60 cm (han), 46-50 (hun), vægt 168-242 g (han), 85-126 (hun).
  • Rede: I en fordybning blandt vegetation, foret med tørt græs. Bygger et taglignende dække over reden, lavet af voksende græs.
  • Formering: 4 æg bliver lagt i maj-juni, de bliver udruget af hunnen i 21-24 dage. Ungerne forlader reden hurtigt efter udklækning og lærer hurtigt at finde føde. Ungerne er lærer at flyve efter omkring 23 dage.
  • Forekomst: Yngler i moser og vådområder. Det ynglende antal er nedadgående i det sydlige og centrale Finland. Den finske ynglende bestand er anslået til 5.000-8.000 par.
  • Træk: Hannerne flyver sydpå i juni eller juli, hunnerne og de unge fugle trækker senere, juli-september. Fugle af begge køn kommer tilbage i april-maj efter at have overvintret omkring Middelhavet og i Afrika.
  • Føde: Små Hvirvelløse dyr og plantemateriale
  • Kald: Usædvanligt stille for en vadefugl. Kaldet er et svagt “veh veh”.

Brushanen er klassificeret som truet i Finland. Landet er hjem for omkring en kvart af EU’s ynglende bestand af Brushaner.

I deres ynglefjerdragt i maj-juni har hanner hos Brushaner en krave og lange øreduske. Disse vedhæng kan have forskellig farve på forskellige individer, fra sort eller brun til orange eller hvid med tydelige sorte striber. Farven på hannens ryg varierer også meget. Den mister sin dekorative ynglefjerdragt tidlig i juli, og sent om sommeren minder den om voksen hun. Hunnen, kendt som Brushønen, har mørk farve på ryggen med grå eller gulligt brune kanter på mange af rygfjerene. Dens lysebrune sider og bryst er markeret med tværgående rødbrune og sorte striber. Den øvre del af siderne er markeret med mørke pletter. Unge fugle minder om hunnen, men har mere ensfarvet umarkeret underside, og oversiden er markeret med farverigt skællignende mønster, dannet af fjer, som har mørk midte og lyse gulligbrune kanter.

Brushanens ben varierer i farven, både efter sæson og efter alder (grønlige, gullig brune eller kødfarvede). Om foråret varierer farven på hannens næb også meget (gult, brunt, rødt) Hunnen, unge fugle og hannen har i efterårsfjerdragt mørkebrunt næb med en gullig eller lyserød base. Brushanes iris er mørkebrun. Gode skelnende kendetegn omfatter den korte, lidt nedadbøjede næb, og i flugt en hvid markering på dens gump, som danner en V-form med en central mørk stribe. Dens flugtmønster er lidt humpende og spjættende, virker sommetider tilfældigt. Brushanehanner samles om foråret til kollektiv parringsdans på steder kendt som dansepladser. Dette fænomen kan ses i Sydfinland under fuglens forårstræk.

Andre arter i samme genus
Andre arter i samme familie

Follow us!Identificer arter!

Sivun alkuun / Top of the page