0:00
0:00

© Copyright: Billeder: Jari Peltomäki, M., W. & F. von Wright: Svenska fåglar (Kansalliskirjasto, The National Library of Finland), Pohjolan linnut värikuvin. Lydfil: Jan-Erik Bruun. All rights reserved.

Dalrype

Lagopus lagopus

 • Familie: Fasanfugle – Phasianidae
  Subfamilie: Skovhøns – Tetraoninae
 • Udseende: Om sommeren er den rødlig brun (han) eller brunlig (hun) med hvide vinger. Vinterfjerdragten er næsten fuldstændig hvid, men hannen har en rød lap over øjnene.
 • Størrelse: Længde 35-43 cm, vingefang 55-66 cm, vægt 500-800 g.
 • Rede: I en lav fordybning på jorden, almindeligvis på en tør plet ved en træstub eller tue eller under et lille træ eller busk ved kanten af et moset område.
 • Formering: 7-14 æg (mest almindeligt 9-11) bliver lagt i maj-juni, de bliver udruget af hunnen i 20-27 dage. Ungerne er lærer at flyve efter 5-15 dage.
 • Udbredelse: Har været nedadgående på det sidste, og næsten forsvundet i det sydlige Finland. Yngler i mosede områder og skovbevoksede højdedragssider, foretrækker især birkeskove. Den finske bestand er anslået til 50.000-100.000 par.
 • Træk: Standfugl i det meste af sin rækkevidde, men i højlandsregioner i Lapland flytter fugle sig fra høje birkebestande ned i dalene om vinteren. Kan også vandre uregelmæssigt over tier (og måske hundreder) af kilometer.
 • Føde: Varierer efter sæsonen og for fugle af forskellig alder. Hovedsagligt urteagtige planter og knopperne, skuddene og bladene af buske og løvtræer. Om efteråret æder den også forskellige bær, om vinteren mere eksklusivt knopperne af pil og birk. Ungerne æder til at begynde med insekter (også myg), før de overtager en mere planteædende diet omkring samme tid som de udvikler evnen til at flyve.
 • Kald: Et højt skræppende kald som minder om latter, høres også under parringsdansen.

Dalrypen er en mellemstor skovhøns. Dens hvide vinger adskiller den fra alle andre vildtfugle bortset fra Fjeldrypen. Hannen har fire forskellige fjerdragter og hunnen tre. Om sommeren er fjerdragten hovedsagligt rødlig brun (han) eller brunlig (hun) med hvide vinger. Om vinteren har begge køn næsten fuldstændig hvid fjerdragt, bortset fra dens sorte ydre halefjer. Den lignende Fjeldrype er mere grå i farven i sommerfjerdragten. Hannen hos Dalrype har i vinterfjerdragten røde lapper over øjnene, men den mangler den tydelige sorte maskelignende ansigtsstribe som ses hos hannen hos Fjeldrype.

Benene hos Dalrype er dækket med fjer, bortset fra dens grå kløer. Dens næb er sort, og dens iris er mørkebrun. Kolde nætter kan den grave huller i sneen for læ.

Dalrype er klassificeret som næsten truet i Finland, men som andre vildtfuglearter kan den endnu jages i jagtsæsonen. I det nordligste Lapland kan den også fanges ved at bruge traditionelle snarer, det samme kan Fjeldrype.

Andre arter i samme genus
Andre arter i samme familie

Follow us!

Identificer arter!

Sivun alkuun / Top of the page