0:00
0:00

© Copyright: Billeder: Jari Peltomäki, Mervi Wahlroos, M. & W. von Wright (Kansalliskirjasto, The National Library of Finland). Lydfil: Jan-Erik Bruun. All rights reserved.

Dværgfalk

Falco columbarius

  • Familie: Falke – Falconidae
  • Udseende: Den mindste rovfugl, som er fundet i Finland. Hannen har kun nogenlunde størrelsen på en stor drossel. Hurtig flugt, lige som andre falke. Kan forveksles med Spurvehøg, men vingerne er spidsere og halen kortere.
  • Størrelse: Længde 26-33 cm, vingefang 55-69, vægt 105-165 g (han), 145-230 g (hun).
  • Rede: Bruger reder, som er bygget af Krager eller andre rovfugle, som den reparerer og tilpasser lidt. Rederne kan findes i træer, på klippefremspring eller på store klipper.
  • Formering: Lægger 3-5 æg tidlig i maj. Begge forældre ruger (men hunnen tilbringer mest tid i reden), i 26-30 dage. Ungerne er flyvefærdige efter 23-30 dage.
  • Udbredelse: Yngler i forskellige skovområder så langt nord som birke og pilezonen eller nordlige Lapland. Mere almindelig i det nordlige Lapland end længere mod syd. Den finske ynglende bestand er anslået til 3.000 par.
  • Træk: Efterårstrækket begynder i midten af august, fuglene vender tilbage til Finland i marts-april. Overvintrer i det sydlige og vestlige Europa, men nogle enkelte kan dog blive tilbage i Finland.
  • Føde: Fugle, små pattedyr. Den fanger fugle ved at forfølge dem i lav højde og ved at snige sig.
  • Kald: Advarselskaldet er et hurtigt “kii-kii-kii”.

Dværgfalk er beskyttet over hele Finland og Åland.

Dværgfalken er Finlands mindste rovfugl. Hanner er kun omkring lige så stor som en Misteldrossel, og hunner er lidt større. Hanner har gråblå overside og rustent farvet underside markeret med mørke striber. Hunner og unge fugle har mørkebrune oversoder og lyse undersider med mørke langsgående striber. Dværgfalke har et utydeligt overskægslignende ansigt og spidsen af halen er markeret med et bredt mørkt bånd. Deres vinger er brede ved deres krop og tydeligt kortere end hos andre falkearter. De har forholdsvis længere hale end Lærkefalken, men kortere end Tårnfalken. Voksne fugle har gule ben, mens unge fugles er grønlige. Deres næb er hovedsaglig blålige med mørk spids og en gul base på undernæbbet. Vokshuden ovenpå næbbet er gullig (voksne fugle) eller grønlig (yngre fugle), og deres iris er mørkebrun.

Dværgfalke kan flyve akrobatisk og holder hurtige vingeslag i lang tid, den svæver kun kort. De fanger deres bytte ved at dykke, og kan også flyve i hurtige kurver mens den accelererer, hvilket kan gøre dem svære at følge med kikkert.

Andre arter i samme genus
Andre arter i samme familie

Follow us!Identificer arter!

Sivun alkuun / Top of the page