0:00
0:00

© Copyright: Billeder: Jari Peltomäki, M. & W. von Wright: Svenska fåglar (Kansalliskirjasto, The National Library of Finland). Lydfil: Jan-Erik Bruun. All rights reserved.

Dværgryle

Calidris minuta

  • Familie: Sneppefugle – Scolopacidae
  • Udseende: Betydelig mindre end den beslægtede Almindelig Ryle. Næbbet er kort, lige og smalspidset. Benene er sorte. Ansigt og bryst er lysere end hos andre sneppefugle bortset fra den lidt større Sandløber.
  • Størrelse: Længde 14-15,5 cm, vingefang 27-30, vægt 20-30 g.
  • Rede: I en lav hulning ved en havstrand, sø eller å, foret med strå.
  • Formering: 4 æg bliver lagt i juni, kan blive udruget i 20-21 dage af begge forældre, nogle hunner parrer sig dog med en ny han efter at have lagt sine æg, og lader hannen om at udruge det første kuld alene. Ungerne forlader reden og begynder hurtigt at finde mad selv, men der er ingen tilgængelige oplysninger om, hvor hurtigt de lærer at flyve.
  • Udbredelse: Yngler i tundra områder. Ses almindeligvis langs kyster og i vådområder i Finland i trækperioden, især om efteråret. Den finske ynglende bestand er anslået til 0-5 par.
  • Træk: Hovedsaglig om natten. Passerer sydpå gennem Finland i juli-oktober, kommer tilbage i maj-juni. Overvintrer i Afrika og sydlige Asien.
  • Føde: Hvirvelløse dyr. Finder føde ved fourage hurtigt langs sandede og mudrede kyster.
  • Kald: Et kort, kliklignende “pit”.

I Dværgryles sommer fjerdragt, har kanterne på rygfjerene, dens sider og kinder en rustenrød farve med mørkere spraglet hed, og undersiden er hvid. Unge fugle har lyse pander og lyse øjenbrynsstriber, som er delte i to. Unge fugle minder meget om Temmincks Ryle. Dværgrylens tydeligste kendetegn er de hvide langsgående striber på ryggen (mangler hos Temmincks Ryle) og grå farve på dens halefjer (hvide på Temmincks Ryle). Dens ben, næb og iris er sorte.

Andre arter i samme genus
Andre arter i samme familie

Follow us!Identificer arter!

Sivun alkuun / Top of the page