0:00
0:00

© Copyright: Billeder: Jari Peltomäki. Lydfil: Jan-Erik Bruun. All rights reserved.

Dværgværling

Schoeniclus pusillus

  • Familie: Værlinger – Emberizidae
  • Udseende: Betydeligt mindre end andre værlinger. Fjerdragten minder om hunnen hos Rørspurven med mørk, stribet ryg, lys underside med lidt striber, og rødlig brune kinder.
  • Størrelse: Længde 12-13,5 cm, vægt 12-13 g.
  • Rede: Ved en græsbevokset tue, lavet af tørt græs og bladene fra Kæruld.
  • Formering: 4-6 æg bliver lagt i juni-juli, hovedsagligt udruget af hunnen i 11-12 dage. De flyvefærdige unger bliver i reden i 6-7,5 dage, og lærer at flyve efter 11-13 dage.
  • Udbredelse: Yngler i fugtige skovkanter af moser blandt birk og piletræer i det nordøstlige Finland og østlige Lapland. Den finske ynglende bestand er anslået til 30.000 par.
  • Træk: Flyver sydpå imellem august og november, kommer sandsynligvis tilbage i april-maj. Overvintrer i Sydøstasien.
  • Føde: Hvirvelløse dyr, frø, nogle plantedele.
  • Kald: Et skarpt “tsik” kald, og en ret svag højt tonet og varieret sang.

Dværgværling minder om hunner hos Rørspurv, men er betydeligt mindre. Andre skelnende kendetegn er lyse vingestriber, rødlig farve på kinderne, den lige form på næbbet, og skarpt optrukne striber på siderne. De kan også forveksles med Pileværling selv om markeringerne på hovedet er forskellige, og Dværgværling mangler den rødlige farve, som er synlig på hals. gump og underside hos Pileværling. De har lysebrune ben, sort næb med en lysere undernæb, og mørkebrun iris.

Andre arter i samme genus
Andre arter i samme familie

Follow us!Identificer arter!

Sivun alkuun / Top of the page