0:00
0:00

© Copyright: Billeder: Jari Peltomäki, Kari Pihlaviita, M. & W. von Wright: Svenska fåglar (Kansalliskirjasto, The National Library of Finland). Lydfil: Jan-Erik Bruun. All rights reserved.

Engpiber

Anthus pratensis

  • Familie: Pibere og vipstjerter – Motacillidae
  • Udseende: En lille men livlig og larmende fugl, som findes på åbne levesteder. Fjerdragten er stribet på ryg og underside, gumpen mangler synlige striber. Minder om Skovpiber, men har slankere næb, mørkere farver på hovedet, og lange, næsten lige kløer på sine bagtæer.
  • Størrelse: Længde 14-15,5 cm, vægt 15-23 g.
  • Rede: Almindeligvis ved siden af en græsbevokset tue, godt skjult. Lavet af tørre blade, strå, mos og lav, foret med fint tørret græs.
  • Formering: 4-6 æg bliver lagt i april-maj, de bliver udruget af hunnen i 12-15 dage. De flyvefærdige unger bliver i reden i 12-14 dage.
  • Udbredelse: Yngler på mere åbne steder end den lignende Skovpiber, inklusive arktisk hede landskab, græsbevoksede kystenge, græsgange, marker og moser. Mere almindelig i de nordlige egne. Den finske ynglende bestand er anslået til 400.000-700.000 par.
  • Træk: Hovedsaglig om natten. Forlader Finland i september-oktober, kommer tilbage i april-maj. Overvintrer i Vest og Midteuropa og omkring Middelhavet. Enkelte fugle kan af og til ses i Finland om vinteren.
  • Føde: Hvirvelløse dyr.
  • Kald: Et skarpt, hurtigt “eest-ist-ist”, sangen er langtrukken og kvidrende, men ukompliceret.

Engpiber er den mindste piber, som yngler i Finland. Fjerdragten er striber over det hele, lige som hos Rødstrubet Piber, og brunlig med et særpræget grønligt skær på oversiden og et mindre tydeligt gulligt skær på brystet. Et tydeligt kendetegn, som kan ses tæt på er den lange sporelignende klo på bagtåen af hver fod, som er lige lang eller længere end selve bagtåen, og kun lidt buet. Engpiber har lysebrune ben og dens næb er mørkebrunt med en lysere base. Deres iris er mørkebrun. Dens flugt er også særpræget, med afgrænsede op og nedstigninger.

Andre arter i samme genus
Andre arter i samme familie

Follow us!

Identificer arter!

Sivun alkuun / Top of the page