0:00
0:00

© Copyright: Billeder: Jari Peltomäki, M. & W. von Wright (Kansalliskirjasto, The National Library of Finland). Lydfil: Jan-Erik Bruun. All rights reserved.

Fiskeørn

Pandion haliaetus

  • Familie: Høgefugle – Accipitridae
  • Udseende: En mellemstor rovfugl, hovedsagligt lys i farven. Lange vinger, især de primære vingefjer, som kun består af fire fingerlignende udstående fjer. Når den svæver højt bliver albuerne holdt frem, så den får en mågelignende profil. Den svæver ofte før den dykker ned i vandet for at fange fisk.
  • Størrelse: Længde 52-60 cm, vingefang 152-167 cm, vægt 1,2-2 kg (han), 1,5-2,2 kg (hun).
  • Rede: En stor stabel af kviste og grene bygget højt i en trætop, en navigationsmarkør eller en trigonometrisk markør. Foret med mos, tørv, strø og lav. Alle træer med Fiskeørnereder er automatisk beskyttede i Finland.
  • Formering: 1-4 æg bliver lagt fra sent i april, hovedsagligt udruget af hunnen i 34-38 dage. Ungerne er lærer at flyve efter 51-59 dage.
  • Udbredelse: Yngler over hele Finland. Kan byge rede vidt omkring i skove, men søger altid føde i farvande, som kan være langt væk fra reden. Den finske ynglende bestand er anslået til 1.150-1.300 par.
  • Træk: Om dagen. Efterårstrækket begynder i midten af august og topper tidlig i september, trækket tilbage er i april. De fleste fugle overvintrer i Vestafrika. Fiskeørne, som er udstyret med satellitsendere i Finland har givet masser af nye data om artens trækvaner.
  • Føde: Fisk.
  • Kald: En svag fløjten og et mere hørbart “byip”.

Fiskeørn er beskyttet over hele Finland og Åland.

Fiskeørn er medlem af høgefamilien. Den har mørkebrun overside og hovedsagligt hvid underside med et mørkt brystbånd. Det lille hoved er hovedsagligt hvidt med en mørk stribe gående fra næbbet gennem øjnene og ned på halsen. Set nedefra er dens undervinge hvid med en sort albueplet, sorte spidser på de primære vingefjer, sort bagkant på de sekundære og svage mørke langsgående striber. Dens hale har mørke tværgående striber. Om efteråret kan unge Fiskeørne genkendes på det skællede udseende på deres hvidplettede mørkebrune overside af vinger og ryg.

Fiskeørn har blågrå ben, sort næb med blågrå vokshud og gul iris. Dens vinger ser meget forlængede ud, smalle og tydeligt vinklede ved albuen. I flugtprofil bliver vingerne holdt nedadbøjede. Den kan ligne en måge i flugt, men de er mere robust bygget. Når den ser en fisk, svæver de over den før den dykker for at gribe den med kløerne. Efter en vellykket fangst flyver den straks væk fra søen med fisken i kløerne.

Andre arter i samme familie

Follow us!Identificer arter!

Sivun alkuun / Top of the page