0:00
0:00
© Simo Mikkonen © Simo Mikkonen

© Copyright: Billeder: Jari Peltomäki, Jouko Lehmuskallio, Simo Mikkonen, M. & W. von Wright: Svenska fåglar (Kansalliskirjasto, The National Library of Finland). Lydfil: Jan-Erik Bruun. All rights reserved.

Grønirisk

Chloris chloris

  • Familie: Finker – Fringillidae
  • Udseende: En stor, tæt finke med særpræget grønlig farve. Krop, hoved og næb er alt tætbygget. Kan bedst skelnes på de gule kanter på halen og yderste gule vingefjer.
  • Størrelse: Længde 14-16 cm, vægt 25-35 g.
  • Rede: I et træ eller busk med tæt løvværk i en højde på 1-5 meter (af og til så højt som 12 m). Lavet af tørre kviste, mos, rødder og plantestilke, foret med græsknopper.
  • Formering: 3-7 æg bliver lagt i marts-april, udruget af hunnen i 13-14 dage. De flyvefærdige unger bliver i reden i 18 dage. Opfostrer ofte 2-3 kuld.
  • Udbredelse: I dag yngler den så langt nordpå som det nordlige Lapland, især omkring forstæder og landbrugsjord. Den finske ynglende bestand er anslået til 300.000 par. Er blevet mere almindelig på grund af vinterfodring.
  • Træk: Om dagen. Mange fugle kan også overvintre i Finland. Trækfugle tager af sted i september-oktober, kommer tilbage i marts-april efter at have overvintret i Vesteuropa.
  • Føde: Frø af vilde blomstre og roser. En almindelig besøgende på fuglebrætter i haver.
  • Kald: En knipsende lyd “dyu-dyup”. Sangen er kvidrende lige som sangen hos Kanariefuglen, høres oftest tidlig om foråret. Til andre tider laver den et pibende kald lige som kaldet hos Kvækerfinken.

Grønirisk kan bedst genkendes på de gule kanter på halen og vingerne, og det grønlige skær på dens fjerdragt, som varierer i intensitet imellem individer af forskellig alder og køn. Den har også ret tydeligt tykt næb. Hannen er særligt grøn i farven med klare gule markeringer. Hunnen er mere gråligt grøn med mattere gul markering. Unge fugle minder on hunnen i farven, men deres ryg er mere brunlig, og deres bug er stribet. Grønirisk har lyserøde ben, mørkspidset lyserødt næb og brun iris.

Andre arter i samme familie

Follow us!

Identificer arter!

Sivun alkuun / Top of the page