0:00
0:00

© Copyright: Billeder: Jari Peltomäki, Kari Pihlaviita, M. & W. von Wright: Svenska fåglar (Kansalliskirjasto, The National Library of Finland). Lydfil: Jan-Erik Bruun. All rights reserved.

Grønsisken

Spinus spinus

  • Synonym: Carduelis spinus
  • Familie: Finker – Fringillidae
  • Udseende: En lille finke med gul, grøn og sort farve. Gult er tydeligst på hoved, bryst, vingestamme, gump og halekant (lige som halemarkeringerne på Grønirisk). Siderne er markerede med tydelige mørke striber.
  • Størrelse: Længde 11-12,5 cm, vægt 10-15 g.
  • Rede: Almindeligvis i et grantræ på en gren langt væk fra stammen i en højde på 1,5-20 meter. Lavet af tørre grankviste, lav, barkskæl, græs og edderkoppenet, foret med hår og rodfibre.
  • Formering: 4-6 æg bliver lagt i april, udruget af hunnen i 11-14 dage. De flyvefærdige unger bliver i reden i 15 dage. Par opfostrer ret almindeligt det næste kuld i juni-juli.
  • Udbredelse: Yngler i blandede skove og i nåleskove. Er kun fraværende i det træløse højland i Lapland. Den finske ynglende bestand er anslået til 700.000-2.000.000 par. Antallet varierer meget afhængig af tilgængeligheden af granfrø.
  • Træk: Om dagen. Efterårstrækket er i september-oktober, den kommer tilbage i marts-maj. Overvintrer i Vest og Midteuropa og omkring Middelhavet. Et varierende antal af Grønsisken tilbringer også vinteren i Finland.
  • Føde: Hovedsagligt gran og fyrrefrø, om efteråret og vinteren også birkefrø. Æder også Mælkebøtte og Tidsler om sommeren. En regelmæssig besøgende ved fuglebrætter.
  • Kald: Et forlænget “tsvii” lige som knirkene af en gynge. Sangen er hurtig og kvidrende.

Grønsisken er et lille medlem af finkefamilien med gul, sort og grøn farve. Den har gul farve, som er tydeligst på hovedet, brystet, vingespidserne, gumpen og kanterne på halen (lige som halemarkeringerne på Grønirisk). Siderne er markerede med tydelige mørke striber. Hannen har sort hætte og en lille sort hagesmæk. Hunnens hætte er grønlig og stribet. Hunnen har ingen sort hagesmæk. Unge fugle minder om hunnen, men er mere stribede og har mindre gul farve. Grønsiskens hale er kort og tydeligt gaflet. Dens ben er brune, dens næb er lyserødt brunt, og dens iris er mørkebrun.

Andre arter i samme familie

Follow us!

Identificer arter!

Sivun alkuun / Top of the page