0:00
0:00

© Copyright: Billeder: Jari Peltomäki, Jouko Lehmuskallio, M. & W. von Wright: Svenska fåglar (Kansalliskirjasto, The National Library of Finland). Lydfil: Jan-Erik Bruun. All rights reserved.

Gul vipstjert

Motacilla flava

  • Familie: Pibere og vipstjerter – Motacillidae
  • Udseende: Klar gul underside. Formen ligner andre vipstjerter, men halen er ikke lige lang. Olivenbrun ryg. Smalle gule eller lysegrå striber på vingerne.
  • Størrelse: Længde 15-16 cm, vægt 15-26 g.
  • Rede: Almindeligvis på græstuer. Lavet af hø og mos, foret med hår og nogle få fjer.
  • Formering: Lægger 4-7 æg i maj-juni. Begge forældre ruger i 12-14 dage. Den flyvefærdige unge bliver i reden i 11-13 dage.
  • Udbredelse: Bygger rede nær vådområder over hele Finland. Mere almindelig i de nordlige egne. Den finske ynglende bestand er anslået til 500.000-700.000 par. Antallet har været brat nedadgående på det sidste, især i Sydfinland.
  • Træk: Trækker om dagen. Flyver sydpå i august-september, kommer tilbage i april-maj. Overvintrer i det tropiske Afrika.
  • Føde: Hvirvelløse dyr.
  • Kald: Et muntert “vtsie”; sangen indeholder en rækkefølge af sådanne kald.

I Finland bliver Gul Vipstjert anset for sårbar.

Gul Vipstjert har forskellig udseende i forskellige geografiske områder, og adskillige forskellige racer er fundet i Eurasien. Racerne bliver delt op i to hovedgrupper, hovedsagligt på farven på hannens hoved. Udbredelsen af disse racer overlapper i mange områder, og krydsninger ar almindelige og resulterer i hybrider. To arter yngler i Finland. I Sydfinland er de fleste fugle hybrider (Motacilla flava X thunbergi). Fugle af den normale race (M. f. flava) udgør en stor gruppe af disse, hvis hoveder hovedsaglig er gullige og hannerne har klare gule øjestriber. Hanner af en anden race, som hovedsaglig yngler i Nordfinland (M. f. thunbergi) har hovedsaglig skifergrå hætter og ingen øjestriber.

Hunnerne hos de racer, som yngler i Finland er vanskelige at skelne imellem. Voksne hanner har klar gul underside i sommerfjerdragten, og deres rygge er grønlige. Hunner har mattere farver, med blegt gullige undersider og gråligt brune hoveder og oversider. Om efteråret har begge køn mattere farver. Unge fugle har gullig brun underside, brede gule øjestriber, brunlig hals og gullig gump. Alle Gule Vipstjert racer har sorte haler med hvide kanter i alle fjerdragter. Deres næb og ben er sorte, og de har mørkebrune iris.

Det kan være svært at skelne Citronvipstjert, en lejlighedsvis besøgende i Finland, fra Gul Vipstjert, men i alle fjerdragter har Citronvipstjert grå ryg og to brede hvide striber på vingerne. Gul Vipstjerts vingestriber er smallere og almindeligvis blegt gule eller grå.

Andre arter i samme genus
Andre arter i samme familie

Follow us!Identificer arter!

Sivun alkuun / Top of the page