0:00
0:00

© Copyright: Billeder: Jari Peltomäki, Jouko Lehmuskallio, Kari Pihlaviita, Jari Hiltunen, M. & W. von Wright (Kansalliskirjasto, The National Library of Finland). Lydfil: Jan-Erik Bruun. All rights reserved.

Gulspurv

Emberiza citrinella

  • Familie: Værlinger – Emberizidae
  • Udseende: En stor og ret langhalet Værling med stribede mønstre. Gumpen er rødlig brun, fjerdragten har varierende grader af gul farve. Næbbet er forholdsvis lille med et blågråt undernæb.
  • Størrelse: Længde 15,5-17 cm, vægt 24-37 g.
  • Rede: På jorden, godt skjult, lavet af tørt græs, foret med fine rødder og hår.
  • Formering: 3-6 æg bliver lagt i april-maj, almindeligvis kun udruget af hunnen i 12-13 dage. De flyvefærdige unger bliver i reden i 9-15 dage.
  • Udbredelse: Yngler nær landbrugsjord over hele Finland bortset fra i nordligste Lapland. Trives på al slags halvåbne levesteder. Igennem vinteren er den en almindelig besøgende på fuglebræt, hvor havre bliver lagt ud til fugle. Den finske ynglende bestand er anslået til 800.000-1.200.000 par.
  • Træk: Standfugl, eller kan trække over korte afstande. Danner flokke sent om efteråret og vinteren. Trækker mest aktivt oktober-november og marts-april. Mange fugle overvintrer i Finland, mens nogle trækker til det sydlige Skandinavien og Centraleuropa.
  • Føde: Frø, korn.
  • Kald: Kaldet er et kort “chek”, sangen kort og beskeden, men særpræget.

Gulspurv har brunlig stribet ryg og rødlig brun gump. Dens hale er lang med hvide kanter. Dens farve kan variere meget imellem individer. Der er altid til en vis grad noget af gul farve på hoved og underside. Unge fugle kan være lidt gullige, men voksne hanner har mere udpræget klar gul farve, især på deres næsten fuldstændig gule hoved. Gulspurves underside er varieret stribet, hvor hunner og unge fugle har flest striber. Deres ben er gullig brune, deres næb er blålig grå med et lysere undernæb og deres iris er mørkebrun.

Andre arter i samme genus
Andre arter i samme familie

Follow us!

Identificer arter!

Sivun alkuun / Top of the page