0:00
0:00

© Copyright: Billeder: Jari Peltomäki, M. & W. von Wright: Svenska fåglar (Kansalliskirjasto, The National Library of Finland). Lydfil: Jan-Erik Bruun. All rights reserved.

Havesanger

Sylvia borin

  • Familie: Sangere – Sylviidae
  • Udseende: En ret solid sanger, den har ingen særprægede markeringer på fjerdragten. Oversiden er gråligt brun, undersiden brunligt hvid. Næbbet er ret kort, gråt med en lys base. Benene er lyst grå, ret solide.
  • Størrelse: Længde 13-14,5 cm, vægt 15-27 g.
  • Rede: I en lav buske eller blandt græsbevokset vegetation almindeligvis mindre end en meter over jorden (kan dog være op til 2,5 meter oppe). Stor, lavet af skødesløst sammenstablede tørrede plantestilke, foret med fine strå, hår og rodfibre. Bruger ikke spindelvæv til at holde reden sammen med. Hannen kan bygge adskillige reder mens han kurtiserer, så hunnen har noget at vælge imellem.
  • Formering: 3-6 æg bliver lagt i maj-juni, de bliver udruget af begge forældre i 11-12 dage. De flyvefærdige unger bliver i reden i 9-11 dage.
  • Udbredelse: Yngler i blandende løvskove over hele Finland, den er dog sjældnere mod nord. Den finske ynglende bestand er anslået til 800.000-1.200.000 par.
  • Træk: Natlig. Flyver sydpå i august-september, kommer tilbage i maj-juni. Overvintrer i det tropiske Afrika.
  • Føde: Hvirvelløse dyr, bær.
  • Kald: Et ret kraftigt, klart “dyvet dyvet”. Sangen er en langtrukken pludrende sang.

Havesangere er gråligt brune ovenpå med brunligt hvide undersider og har ingen særprægede kendetegn på fjerdragten. Den kan bedst skelnes fra andre sangere på dens ret solide kropsform, dens korte, solide næb og ret solide, gråligt brune ben. Dens næb er gråt med en lysere base på undernæbbet, og den har mørkebrun iris,

Andre arter i samme genus
Andre arter i samme familie

Follow us!

Identificer arter!

Sivun alkuun / Top of the page