0:00
0:00

© Copyright: Billeder: Jari Peltomäki, Jouko Lehmuskallio, M. & W. von Wright: Svenska fåglar (Kansalliskirjasto, The National Library of Finland). Lydfil: Jan-Erik Bruun. All rights reserved.

Havlit

Clangula hyemalis

  • Familie: Egentlige andefugle – Anatidae
  • Udseende: En lille dykkende and med et rundt hoved og et kort solidt næb. Fjerdragten varierer meget med årstiden, men vingerne er altid ensfarvede mørke. Halen er spids med det centrale par af halefjer på hannerne er forlænget til en smal spids.
  • Størrelse: Længde 39-47 cm, vingefang 65-82 cm, vægt 400-860 g.
  • Rede: Almindeligvis nær ved strandkanten, godt skjult, foret med dun.
  • Formering: 6-8 æg bliver lagt i maj-juni, de bliver udruget af hunnen i 23 dage. Ællingerne forlader reden hurtigt efter udklækning og begynder at fouragere efter føde selv, de forbliver dog sammen i et kuld tæt på deres mor. De bliver mere selvstændige når de er 5 uger gamle og lærer at flyve.
  • Udbredelse: Yngler ved søer i det nordlige Lapland, også af og til i det sydlige Lapland og langs Finlands Østersø kyst. Den finske ynglende bestand er anslået til 1.500-2.000 par.
  • Træk: Trækker om dagen eller natten. Efterårstræk er i september-oktober, den kommer tilbage i maj. Overvintrer hovedsagligt i Østersøen eller Nordsøen, men nogle fugle kan blive tilbage i finsk farvand, som ikke er frosset til, det omfatter Åland og alt andet kyst og indlands vand, som ikke er frosset til.
  • Føde: Hvirvelløse dyr.
  • Kald: Et højt “a-al-li”, som høres over lange afstande. I store flokke kan fuglene synge sammen i kor.

Havlit kan jages i Finland, men den kan være svær for jægere at identificere, eftersom dens fjerdragt varierer mere end hos nogen anden and, både efter årstid, køn og alder.

Hanner har enestående lange halefjer (de midterste halefjer hos voksne hanner kan være så lange som 18,8-25,4 cm.) I vinterfjerdragten er voksne hanner hovedsagligt hvide, især på hovedet og halsen, men med særprægede sorte kindpletter. I sommerfjerdragten er hannen meget mørkere med mørkebrunt hoved og hals og store hvide øjepletter. Hunnen mangler forlængede halefjer og har en fjerdragt, som minder lidt om hannens, men med mattere brune markeringer og færre klare hvide pletter.

I flugt kan Havlit i alle fjerdragter genkendes på sine tilspidsede mørke vinger og sin hvidkantede sorte hale. Deres flugt er hurtig, med et karakteristisk vingeslag som dykker lavere under horisontalen og løfter mindre over horisontalen en nogen anden vandfugle art. Dens ben er blågrå (hanner) eller grønligt grå (hunner) med mørke net. Hannen har sort næb med et rødligt bånd bag ved spidsen, og den iris er rød. Hunnen har mørkegråt næb og gul iris.

Andre arter i samme familie

Follow us!

Identificer arter!

Sivun alkuun / Top of the page