0:00
0:00

© Copyright: Billeder: Jari Peltomäki. Lydfil: Jan-Erik Bruun. All rights reserved.

Hedehøg

Circus pygargus

  • Udseende: En slank kærhøg, lige som steppehøgen, men med lidt bredere vinger og kortere vingespids. Flugten er næsten terneagtig. Hannen er meget bleg; hunnen er brun.
  • Størrelse: Længde 39–50 cm., vingefang 96–116 cm., vægt 230–445 g. Hunnen er større.
  • Rede: Bygget på jorden af strå og græs.
  • Formering: 4–5 æg udruget af hunnen i 27–30 dage. Ungerne er flyvedygtige efter 35 dage.
  • Udbredelse: Den yngler meget sjældent i Finland og kun sydpå, på tilgroet vådområde. Ynglende population er anslået til 5–15 par. Ikke ynglende fugle er også set på træk.
  • Træk: Overvintrer i Afrika, trækker sydpå i august-september og kommer tilbage i maj.
  • Føde: Fugle, markmus, firben, frøer og insekter.
  • Kald: Kaldet under parringsflugten minder om kaldet hos alliken. Advarselskaldet minder om det hos blå kærhøg, men er hurtigere.

Hedehøge har meget lange, smalle vinger med afkortede femte håndsvingfjer. Deres haler er også lange og smalle. De ser ud til at være letbyggede og ranglede. Den flyver let og næsten terneagtigt. Voksne hanner ligner blå kærhøge i farven, bortset fra at de har lange sorte striber langs deres armsvingfjer (en foroven og to forneden), og mere sort på deres vingespidser. Deres undersider har næsten usynlige brune striber.

Voksne hunner ligner også andre kærhøge. De kan bedst adskilles fra hunnerne hos blå kærhøg på deres generelle udseende. De udprægede mørke striber på deres armsvingfjer og mørke tværstriber på deres undervinger adskiller dem fra steppehøge. De lysere farver under markeringerne på deres vingedækfjer bliver ikke mørkere ind mod kroppen.

Unge hedehøge er mørkere end voksne hunner, og deres undersider er næsten jævnt rødbrune. (Unge blå kærhøge er brunere med flere markeringer.) Unge hedehøge kan bedst adskilles fra unge steppehøge på fraværet af ustribede blege gullige eller brune markeringer på halsen.

Andre arter i samme genus
Andre arter i samme familie

Follow us!Identificer arter!

Sivun alkuun / Top of the page