0:00
0:00

© Copyright: Billeder: Jari Peltomäki, Jouko Lehmuskallio, Kari Pihlaviita, M. & W. von Wright: Svenska fåglar (Kansalliskirjasto, The National Library of Finland). Lydfil: Jan-Erik Bruun. All rights reserved.

Hvinand

Bucephala clangula

  • Familie: Egentlige andefugle – Anatidae
  • Udseende: En tæt, mellemstor, dykkende and med et stort rundt hoved. Hannen er større end hunnen, fjerdragten er metallisk sort og hvid; hunnen har brunt hoved og grå ryg. Begge køn har hvide vingepaneler, og deres vinger laver en karakteristisk fløjtende lyd når de flyver.
  • Størrelse: Længde 40-48 cm, vingefang 62-77 cm, vægt 0,5-1,1 kg.
  • Rede: I en hule i et træ eller en redekasse.
  • Formering: 6-12 æg bliver lagt i april-maj, udruget af hunnen i 27-32 dage. Ællingerne bliver i reden i 1-1,5 dage og hopper så ned på jorden, almindeligvis om morgenen. Ællingerne lærer meget hurtigt at finde føde selv, men de bliver sammen i et kuld sammen med deres mor et stykke tid, men de bliver selvstændige før de er fuldt udvoksede. Ællingerne lærer at flyve efter omkring 2 måneder.
  • Udbredelse: Yngler omkring indsøer og havvand over hele Finland. Den finske ynglende bestand er anslået til 170.000-220.000 par.
  • Træk: Hovedsaglig om natten. Nogle fugle overvintrer i Finland, men de fleste rejser fra landet imellem september og november til de sydlige dele af Østersøen, Nordsøen eller det centrale og sydlige Europa. Trives godt i barske omgivelser. Er blandt de første trækfugle, som vender tilbage til Finland i marts-april.
  • Føde: Hvirvelløse dyr.
  • Kald: Hannens parringskald siges at lyde som is der revner. Hunnen laver et raslende “brra brra…” kald.

Hvinand er en dykkende and med stort rundt hoved. Den er ret almindelig i Finland og kan jages i jagtsæsonen. Dens hoved kan virke lidt trekantet i formen på grund af den tilspidsede profil på dens krone.

I ynglefjerdragt (fra oktober-november til juni) ser hannen hovedsaglig hvid ud når den svømmer, men dens hoved, oversiden af dens ryg og enden på halen er sort. Dens hoved har grønt metallisk skær og en enkelt hvid plet under hvert øje. Hunnens hoved er mørkebrunt og dens krop er generelt grå med en smal hvid halsring og lidt hvidt på bugen. Hvinands ben er gullige. Dens næb er sort, men om foråret har voksne hunner en gul ring omkring næbbet lige bag ved spidsen. Hvinands iris er gyldent gul.

Andre arter i samme familie

Follow us!

Identificer arter!

Sivun alkuun / Top of the page