0:00
0:00

© Copyright: Billeder: Jari Peltomäki. Lydfil: Jan-Erik Bruun. All rights reserved.

Isfugl

Alcedo atthis

  • Familie: Isfugle – Alcedinidae
  • Udseende: Lille, kraftig, farvestrålende fugle, som “flyvende juveler”, der findes langs floder. Oversiden er grønlig blå og turkisfarvet; undersiden er orange. Benene er korte, næbbet langt og dolk lignende.
  • Størrelse: Længde 17-19,5 cm, vægt 16-23 g.
  • Rede: I huller i stejle sandede flodbredder, i den seneste tid af yngletiden bliver fiskeben brugt som rede materiale.
  • Formering: Lægger 5-10 æg i maj. Begge forældre ruger i 19-22 dage. Ungerne forlader reden efter 21-37 dage.
  • Udbredelse: Yngler sjældent i Finland, findes hovedsaglig langs floder mod syd. Den finske ynglende bestand er anslået til kun 5-30 par.
  • Træk: Delvis standfugl. Efterårstræk er i august-oktober, den kommer tilbage i april-maj. Overvintrer i vest og Centraleuropa. Fugle prøver af og til at overvintre i Finland, men med dårligt resultat.
  • Føde: Små fisk (60 %) og hvirvelløse dyr.
  • Kald: Et skarpt gennemtrængende “tsiit”.

Isfuglen er klassificeret som kritisk truet i Finland. Den ynglende bestand i Europa er anslået til at være i størrelsesordenen af 100.000 par.

Isfugle bliver straks genkendt på deres klare flerfarvede fjerdragt. Deres krop har også en særpræget kort kraftig form med et usædvanligt stort hoved og et stort dolk lignende næb Farverne langs ryggen kan skinne klart blåt eller grønt, afhængig af lysforholdene. De har orangefarvet underside og gullig hvide markeringer på deres strube og bag deres øre dækfjer. Deres korte ben er lyserøde, deres iris er brun, og deres næb er sort med en rødlig farve som også ofte ses på undernæbbet.

Follow us!

Identificer arter!

Sivun alkuun / Top of the page