0:00
0:00

© Copyright: Billeder: Jari Peltomäki, M. & W. von Wright (Kansalliskirjasto, The National Library of Finland). Lydfil: Jan-Erik Bruun. All rights reserved.

Lille Korsnæb

Loxia curvirostra

  • Familie: Finker – Fringillidae
  • Udseende: Ligner Stor Korsnæb meget, men er lidt mindre og ikke så tæt. Hannen er murstensrød i farven, hunnen gulligt grøn, unge fugle gråligt brune med mørke striber.
  • Størrelse: Længde 15-17 cm, vægt 35-53 g.
  • Rede: Højt i et grantræ. Det ydre lag er lavet af tørre kviste og skæglav; midterlaget af rådnende træstykker og mos; foret med græs, Skæglav, hår og fjer.
  • Formering: 3-5 æg bliver lagt i januar-marts, udruget i 13 dage af hunnen, som bliver fodret af hannen i denne periode. De flyvefærdige unger bliver i deres rede i 16-18 dage.
  • Udbredelse: Yngler og overvintrer i vid udstrækning i Finland. Talrig i gode år for grankogler, men i dårlige år kan den være næsten fraværende, da kan den vandre over lange afstande til områder med flere grankogler. Den finske ynglende bestand er anslået til at være imellem 50.000 og 400.000 par.
  • Træk: Vandrer umiddelbart efter at udrugningen er fuldført i maj-juni. Massetræk om efteråret er ofte i sydvestlig retning. Vandrende fugle kan ses på alle tider af året. Det overvintrende antal i Finland varierer meget i forhold til tilgængeligheden af føde.
  • Føde: Granfrø, også sommetider fyr og lærkefrø.
  • Kald: Metallisk “plit” kald bliver afgivet i flugt, sangen er behagelig og varieret.

Lille Korsnæb har et karakteristisk usædvanligt formet næb som er tæt med krydsede spidser. Lille Korsnæb kan bedst skelnes fra Stor Korsnæb på formen af næbbet, som er slankere (især undernæbbet) og har en svagt buet profil (ikke stejlt nedadskrånende på en Papegøjelignende måde). Hannen har rød fjerdragt, hunnen er gulligt grøn. Nogle individer har to smalle hvide eller lyst rødlige vingestriber, som får dem til at ligne den beslægtede Hvidvinget Korsnæb. Men disse vingestriber bliver ikke bredere nær fuglens ryg, og Lille Korsnæb har ikke udstrakte lyse markeringer på sin tertiære vingefjer som Hvidvinget Korsnæb har.

Unge Lille Korsnæb er brunligt grå med striber på alle dele af fjerdragten. Unge fugle i overgangsfjerdragt kan være delvis stribede med rød eller grønligt voksenfarve synlig i varierende grad. Dens næb og iris er mørkebrun.

Lille Korsnæb og Stor Korsnæb er svære at skelne. I nogle tilfælde kan individer kun identificeres ved at måle forholdet mellem længden og tykkelsen af næbbet. Selv om Stor Korsnæb har tendens til at æde mere af fyrrekogler, så er deres æde vaner ikke et fejlfrit spor til identifikation, eftersom begge arter sommetider æder andre slags kogler.

Andre arter i samme genus
Andre arter i samme familie

Follow us!

Identificer arter!

Sivun alkuun / Top of the page