0:00
0:00

© Copyright: Billeder: Jari Peltomäki, Mervi Wahlroos, Jari Hiltunen, M. & W. von Wright: Svenska fåglar (Kansalliskirjasto, The National Library of Finland). Lydfil: Jan-Erik Bruun. All rights reserved.

Musvåge

Buteo buteo

  • Udseende: En rovfugl af mellemstørrelse med brede vinger, en kort hals og en kort hale – omtrent lige så lang som fuglens vinger er brede.
  • Størrelse: Længde 46–58 cm., vingefang 110–132 cm., vægt 550–1,100 g. Hunnen er større.
  • Rede: Almindeligvis i et nåletræ, lidt fra toppen. Bygget af kviste, dækket med lav og mos og pyntet med bladfyldte grene. Sommetider overtager og udbygger den rederne fra andre rovfugle, krager eller selv egern. Den samme rede kan blive brugt i mange år.
  • Formering: 2–6 æg lagt sent i april og udruget af begge forældre i 34–35 dage. Unge fugle er flyvedygtige efter 40–42 dage.
  • Udbredelse: I Finland yngler musvågen så langt nord som i det sydlige Lapland. Den trives i områder, hvor udstrakte skove grænser op til landbrugsjord. Den finske ynglende population er anslået til 5,000–7,000 par.
  • Træk: Træk sydpå kan begynde i august, med hovedtrækket sent i september til tidligt i oktober. Den kommer tilbage fra tidligt i marts, med hovedtrækket nordpå sent i april. Sommetider overvintrer den i Finland (når der er nok af markmus), men det er mere almindeligt, at den overvintrer i Afrika (ssp. vulpinus) og Europa (ssp. buteo).
  • Føde: Små pattedyr, slanger, frøer, unge fugle og af og til insekter, orme osv.
  • Kald: Typisk et jamrende kald, som høres over lange afstande.

Musvågens vinger er brede med afrundede vingespidser. I høj flugt er halefjerene udspredte, og vingerne holdt i en let V-form, men under glideflugt bliver vingerne holdt næsten horisontale. Når den ellers flyver, plejer den at slå med vingerne 4–5 gange, før den går i glideflugt med horisontale eller lettere løftede vinger (sammenlignet med hvepsevåge).

To underarter er fundet i Finland. Fugle af den mere almindelige vulpinus race er blegere end den udpegede underart buteo, og de mørke striber på deres rustfarvede haler er smallere end de blegere striber. Musvåger af buteo racen yngler i det mindste på Åland. De er tungere og mørkebrunere, og deres mørke striber på deres haler er bredere end de lysere striber. Musvåger har gule ben, blålige næb med gul vokshud, og regnbuehinder, der varierer i farven, fra gulbrune til mørkebrune.

Musvåger lokaliserer deres bytte, enten fra en høj gren eller ved at flyve højt over et godt jagtområde. De kan også svæve kort (sammenlignet med fjeldvåge).

Andre arter i samme genus
Andre arter i samme familie

Follow us!Identificer arter!

Sivun alkuun / Top of the page