0:00
0:00

© Copyright: Billeder: Jari Peltomäki. Lydfil: Jan-Erik Bruun. All rights reserved.

Odinshane

Phalaropus lobatus

  • Familie: Sneppefugle – Scolopacidae
  • Udseende: En lille, slank vadefugl, ses ofte svømmende. Næbbet er meget smalt. En lys vingestribe er tydelig, midten af gumpen er mørkebrun. I sommerfjerdragten har den en rustent rød plet på halsen, i vinterfjerdragten er den meget bleg.
  • Størrelse: Længde 17-19 cm, vingefang 30-34 cm, vægt 26-43 g.
  • Rede: På en høj, omgivet af van eller på en flåde lavet af flydende vegetation, foret med tørt græs og blade.
  • Formering: 4 æg bliver lagt i juni, udruget af hannen i 18-20 dage. Ungerne forlader reden hurtigt efter udklækning og lærer at finde føde selv. Ungerne er lærer at flyve efter omkring 18-20 dage. Hunnen efterlader ungerne til at blive opfostret af hannen, og hun kan so derefter også parre sig med en anden han.
  • Udbredelse: Yngler på tundraen i de høje vådområder i finsk Lapland, også i et lille antal i Suomenselkä regionen, langs kysterne af Østersøen, og i adskilte bestande i Kvarken øgruppen. Den finske ynglende bestand er anslået til 7.000-9.000 par.
  • Træk: Hovedsaglig om natten. Flyver sydpå i juli-august, kommer tilbage i maj-juni efter overvintring i åbne vande i det Indiske Hav.
  • Føde: Små vandinsekter og deres larver, fanget i vandet og bundfald, som bliver hvirvlet op af fuglens bevægelser når den svømmer.

Odinshane er klassificeret som sårbar i Finland.

I sommerfjerdragten ser Odinshanen almindeligvis brunlig ud med den dominerende farve på hætten, kinderne, brystet, siderne og ryggen. Dens ryg er markeret med rustent gule striber lige som dem hos Enkeltbekkasinen, og vingedækfjerene har gulligbrune kanter. Den har en rustent rød plet på halsen. I parringstiden har hunnen en klarere farve end hannen. Normale kønsroller er byttet om hos svømmesnepperne: hunnen udfører parringsdans og forlader ungerne efter udklækningen til hannen at opfostre. I vinterfjerdragten er Odinshanen meget bleg med lysegrå overside og mørk farve på bagsiden af hætten og en kort sort øjestribe.

Unge fugle fjerdragt minder om voksne fugles sommerfjerdragt på ryggen, men deres bug er gulligbrun med et rødligt skær. De har mørke hætter og øjestriber som ligner voksnes i vinterfjerdragt. Odinshane har smalt, nålelignende næb. Dens iris er mørkebrun. Dens ben er mørkegrå (voksne fugle) eller blåligt lyserøde. Unge fugle har gul svømmehud på fødderne.

Andre arter i samme familie

Follow us!Identificer arter!

Sivun alkuun / Top of the page