0:00
0:00

© Copyright: Billeder: Jari Peltomäki, M. & W. von Wright: Svenska fåglar (Kansalliskirjasto, The National Library of Finland). Lydfil: Jan-Erik Bruun. All rights reserved.

Plettet Rørvagtel

Porzana porzana

  • Familie: Vandhøns – Rallidae
  • Udseende: En lille snarre med et kort, lige næb, grønlige ben og lys gullig plet på underdækfjerene på halen. Nemmest genkendelig på sit særprægede kald.
  • Størrelse: Længde 19-22 cm, vingefang 37-42 cm, vægt 57-147 g.
  • Rede: I våde rør eller star lejer, omhyggeligt konstrueret med en taglignende struktur lavet af star, og de andre dele lavet af græs, star, rodfibre og hår.
  • Formering: 8-12 æg bliver lagt i maj-juni, udruget af begge forældre i 18-21 dage. Ungerne er flyvefærdige efter 25-35 dage, men forlader reden få timer efter at der er udklækket og lærer at find føde til sig slev efter få dage.
  • Udbredelse: Bygger rede i rørlejer, våde star lejer og fugtige enge. Hemmelighedsfuld af natur. Yngler sjældent i Finland, hvor bestanden er anslået til 500-1,500 ynglende par.
  • Træk: Natlig. Flyver sydpå i august-oktober, kommer tilbage i april-maj. Overvintrer i Afrika.
  • Føde: Små hvirvelløse dyr, vandplanter og deres frø.
  • Kald: Et særpræget, groft og gennemtrængende fløjt, gentaget i intervaller på omkring et sekund i lang tid igennem forårs og tidlige sommernætter.

Plettet Rørvagtel minder om vandrikser, men er mindre, omkring størrelsen på en Stær, har et meget kortere næb, og er mere ensfarvet oliven brun i farven med hvide prikker over hele fjerdragten. Siderne er stribede på langs, gråligere farve er synlig på struben og brystet, og underdækfjerene på halen er gullige. Plettet Rørvagtel har grønlige ben, og deres grønlige næb har gullig rød base og brun spids. Deres iris er brun.

Plettet Rørvagtel er mestre i at skjule sig. Med held kan det være muligt at se dem hemmelighedsfuldt nappe igennem bundvegetationen nikkende på deres hoved. De flyver på en rystende måde medderes ben hængende bagud.

To beslægtede rørvagtler, som ligner meget, Lille Rørvagtel (P. parva) og Dværgrørvagtel (P. parva), kan af og til ses i Finland. De kan nemmest skelnes fra Plettet Rørvagtel på deres kald. Lille Rørvagtels kald er et langtrækkende, gøende “kva”, som først bliver gentaget regelmæssigt, men siden speedes op før den ender i en nedadgående hakken. Dværgrørvagtel har et stillere og tørrere raslende kald, det minder om kaldet hos Atlinganden, Latterfrøen eller Vandfrøen.

Andre arter i samme familie

Follow us!Identificer arter!

Sivun alkuun / Top of the page