0:00
0:00

© Copyright: Billeder: Jari Peltomäki. Lydfil: Jan-Erik Bruun. All rights reserved.

Rødstrubet Piber

Anthus cervinus

  • Familie: Pibere og vipstjerter – Motacillidae
  • Udseende: Minder om Engpiber, men mere tydeligt stribet, især på undersiden. Særprægede hvidlige striber på ryggen. Næbbet er slankt med en gullig eller grålig base.
  • Størrelse: Længde 14-15 cm, vægt 19-23 g.
  • Rede: Ved siden af en græsset tue, lavet af tørt græs og halvgræs, foret med rensdyrhår og stykker af strå.
  • Formering: 4-7 æg bliver lagt i juni, de bliver udruget af hunnen i 11-14 dage. Ungerne forlader reden efter 11-12 dage.
  • Udbredelse: Yngler sjældent i åbne sumpagtige moser i Lapland. Den finske ynglende bestand er anslået til 1.000-2.000 par. Antallet har været markant nedadgående de senere årtier.
  • Træk: Dagligt. Forlader Finland i august-september, kommer tilbage i maj-juni. Kan ses på træk i det sydlige Finland om efteråret, men kun sjældent om foråret. Overvintrer i de tropiske egne i Afrika.
  • Føde: Hvirvelløse dyr.
  • Kald: Et skærende “psiii”. Sangen minder om den hos Skovpiber, men er mildere.

Klassificeret som sårbar i Finland, som er hjemstedet for 70 % af artens ynglende bestand i EU. Total europæisk bestand (også bestandene i Norge og Rusland) er anslået til 1-3 millioner par.

I deres sommerfjerdragt har Rødstrubet Piber rustfarvede pletter på struben. På voksne hanner strækker disse pletter sig til kinderne og brystet, men på hunnerne er disse markeringer ikke så fremstående, og unge og fugle i vinterfjerdragt mangler al rød farve. Om efteråret kan Rødstrubet Piber være svær at skelne fra Skovpiber, men de tydelige striber langs deres hætte, ryg, gump, bryst og sider giver dem et mere stribet udseende over det hele. Rødstrubet Piber har gullige brune ben, mørkebrune øjne og mørkebrunt næb med en gullig base.

Andre arter i samme genus
Andre arter i samme familie

Follow us!

Identificer arter!

Sivun alkuun / Top of the page