0:00
0:00

© Copyright: Billeder: Jari Peltomäki. Lydfil: Jan-Erik Bruun. All rights reserved.

Rørdrum

Botaurus stellaris

  • Familie: Hejrer – Ardeidae
  • Udseende: Ses sjældent, men høres oftere, Rørdrum yngler og lever i omfattende rørbestande. De er store gulligbrune medlemmer af Hejrefamilien. Synlige kendetegn i flugt er brede vinger, en kort hals og lange hængende ben som strækker sig beg den kortere hale.
  • Størrelse: Længde 69-81 cm, vingefang 100-130 cm, vægt 870-1.940 g.
  • Rede: En udfladet stabel af korte dele af rør fra den foregående sommer, overraskende lille i forhold til Rørdrums store størrelse (mindre end reden hos Blishønen). Bygget på grundt vand, almindeligvis blandt tæt rør.
  • Formering: 5-7 æg bliver lagt i maj-juni, de bliver udruget af hunnen i 25-26 dage. De flyvefærdige unger kan forlade reden efter kun 10 dage, og lærer at flyve efter 50-55 dage.
  • Udbredelse: Yngler i omfattende rørbede ved næringsrige søer i Sydfinland. Er blevet mere talrig i Finland i den sidste tid. Den finske bestand er anslået til 1.000-1.500 par.
  • Træk: Natlig. Efterårstrækket er i august-oktober, den kommer tilbage fra tidlig marts og bagefter. Overvintrer i vest og Sydeuropa og Afrika..
  • Føde: Fisk, frøer, og unge fugle fra andre arter.
  • Kald: Bedst kendt for sit territoriale kald, et højt, tågehorn lignende tordnende kald, gentaget 3-5 gange, og kan høres over lange afstande (op til 5 km eller længere).

Rørdrum er medlem af Hejrefamilien med lange ben og et dolk lignende næb. Dens fjerdragt er stribet efter længden med brune, gullige og sorte markeringer. I flugt holder den til at begynde med sin lange hals udstrakt, men trækker hurtigt halsen ind og trækker dens ben efter halen lige som Fiskehejren. Vingerne er udadbuede med rundede spidser. Vingeslaget er hurtigere end hos Fiskehejren. Rørdrum har grønligt gult næb og ben, og dens iris er gul.

Andre arter i samme familie

Follow us!

Identificer arter!

Sivun alkuun / Top of the page