0:00
0:00

© Copyright: Billeder: Jari Peltomäki, M. & W. von Wright: Svenska fåglar (Kansalliskirjasto, The National Library of Finland). Lydfil: Jan-Erik Bruun. All rights reserved.

Rørspurv

Schoeniclus schoeniclus

  • Familie: Værlinger – Emberizidae
  • Udseende: En ret lille værling. Hannen har et udpræget sort og hvidt hoved og rustent brun og sortstribet overside. Hunnen ligner Dværgværling i udseende.
  • Størrelse: Længde 13,5-15,5 cm, vægt 15-24 g.
  • Rede: På jorden på en tue af star eller ved rødderne af en pilebusk. Lavet af strå, foret med tørt græs, hår og nogle få fjer.
  • Formering: 2-6 æg bliver lagt i maj, de bliver hovedsagligt udruget af hunnen i 11-15 dage. Ungerne bliver i reden i 8-11 dage, og lærer så at flyve nogle få dage efter at de forlader reden.
  • Udbredelse: Yngler over hele Finland ved søer og floder i rørbede og pilebevoksning. Den finske ynglende bestand er anslået til 200.000-400.000 par.
  • Træk: Trækker om dagen og om natten. Forlader Finland i september-oktober, kommer tilbage i marts-april. Overvintrer omkring Middelhavet, af og til også i Finland.
  • Føde: Hvirvelløse dyr, frø, plantemateriale.
  • Kald: Et kvidrende “tsee”, sangen er kort, hakkende og beskeden.

Hannen af Rørspurv har sort hoved og hage, som strækker sig ned på brystet, kun afbrudt af den udprægede hvide overskægsstribe og hvide krave om bagsiden af halsen. Ryggen er rustent brun med sorte striber. Den har grålig gump og vingedækfjer, og dens tertiær (de store fjer ved vingebasen) og kanterne af den primære vingefjer er rustent brune. Undersiden er brun med svage striber.

Hunner og unger ligner Dværgværling af udseende, men de har rustent brune vingestriber, gråligt brun farve på brystet, udadbuet profil på oversiden af næbbet, og bredere og mindre udprægede striber på siderne. Rørspurv har mørkebrun iris, næb og ben.

Andre arter i samme genus
Andre arter i samme familie

Follow us!

Identificer arter!

Sivun alkuun / Top of the page