0:00
0:00

© Copyright: Billeder: Jari Peltomäki, Mervi Wahlroos, Jouko Lehmuskallio, Jari Hiltunen, M., W. & F. von Wright: Svenska fåglar (Kansalliskirjasto, The National Library of Finland), Pohjolan linnut värikuvin. Lydfil: Jan-Erik Bruun. All rights reserved.

Skarv

Phalacrocorax carbo

  • Familie: Skarver – Phalacrocoracidae
  • Udseende: Disse mørke, langhalsede og langhalede havfugle er beslægtede med Pelikaner. Unge fugle har i en varieret grad hvid farve på undersiden.
  • Størrelse: Længde 77-94 cm, vingefang 121-149, vægt 2,2-3,6 kg.
  • Rede: Fugle af den nævnte art yngler i Finland og andre steder i kolonier på ujævne klippeøer. Fugle af den mere sydlige race sinensis yngler i kolonier i træer. Reden er hovedsagligt lavet af kviste.
  • Formering: 3-4 æg bliver lagt i april-maj, udruget af begge forældre i 27-31 dage. Ungerne er lærer at flyve efter omkring 50 dage.
  • Udbredelse: Ynglede første gang i Finland så nyligt som 1996, men antallet er steget stejlt siden da. Artens finske ynglende bestand blev anslået til 13.000 par i 2008.
  • Træk: Kan ses i Finland hele året, men de fleste fugle trækker fra august og efter for at tilbringe vinteren i Vesteuropa og kommer tilbage fra tidlig marts. Fugle som yngler i arktiske egne kan ses på træk i Finland, især omkring den Botniske Bugt.
  • Føde: Forskellig slags fisk, især bundlevende fisk, også krebsdyr og andre bundlevende dyr. Skarv kan dykke til en dybde på op til 10 meter.
  • Kald: Et groft raslende “arrr”.

Voksne Skarv får deres ynglefjerdragt under et delvist fjerskifte i februar-marts. Deres fjerdragt er hovedsagligt bronze skinnende sort med hvid fjerløs strube og kindplet, og en hvid hofteplet. Voksne skifter så fuldstændig fjer imellem juli og november, hvor de får deres mindre metalliske vinterfjerdragt med brun hætte og kinder, sort og hvid farve på de hvide dele af hovedet og ingen hvide hoftepletter. Fugle af den sydlige race sinensis har meget mere hvidt på hoved og hals.

Skarv har sorte ben, gulbrunt næb og blålig grøn iris. Unge fugle er mere brunlige med udbredt hvid farve på undersiden. Deres fjerdragt får først sit metalliske skær når de når en alder på 2,5-3 år. Unge fugle har ingen hvide hoftepletter.

Skarv flyver på samme måde som gæs, og ofte i flokke i samme formationer. Men de afbryder af og til deres vingeslag for at stige som en helikopter og svæver kort. I vandet bliver de dog lettere forvekslet med Lom.

Den lignende og nært beslægtede Topskarv (Phalacrocorax aristotelis), som af og til besøger Finland er mindre og lettere bygget end Skarv, og har tyndere hals og et mere rundet hoved. I deres ynglefjerdragt har Topskarv en særpræget kam, et grønligt skær på deres mørke fjerdragt og ingen hvid farve omkring basen af næbbet. Deres vingeslag er hurtigere end hos Skarv, og de svæver ikke i flugt. Topskarv er kun meget sjældent blevet set i Finland (5 bekræftede syn siden 2006).

Follow us!Identificer arter!

Sivun alkuun / Top of the page