0:00
0:00

© Copyright: Billeder: Jari Peltomäki, Kari Pihlaviita, M. & W. von Wright (Kansalliskirjasto, The National Library of Finland). Lydfil: Jan-Erik Bruun. All rights reserved.

Skeand

Spatula clypeata

  • Familie: Egentlige andefugle – Anatidae
  • Udseende: En tætbygget, korthalset pjaskende and. Fugle i alle fjerdragter kan genkendes på deres store skovllignende næb, som får dem til at se kraftige ud foran, både når de svømmer og når de flyver.
  • Størrelse: Længde 44-52 cm, vingefang 73-82 cm, vægt 490-740 g.
  • Rede: På åbne græssede områder nær ved vand, lavet af tørt græs og mørke dunede fjer.
  • Formering: 9-11 æg bliver lagt i maj, de bliver udruget af hunnen i 22-28 dage. Ællingerne lærer at flyve i en alder af omkring 7 uger. Ællingerne forlader reden meget hurtigt efter udklækning og lærer hurtigt at finde føde selv, men de forbliver dog sammen i et kuld sammen med deres mor.
  • Udbredelse: Bygger rede nær ved grunde, næringsrige indsøer og kystvand, hovedsagligt i det centrale og sydlige Finland. Den finske ynglende bestand er anslået til 10.000-12.000 par.
  • Træk: Natlig. Forlader Finland i august-oktober, kommer tilbage i april-maj. Overvintrer i Vesteuropa, omkring Middelhavet og i Afrika.
  • Føde: Vandplanter, hvirvelløse dyr.
  • Kald: Hannens parringskald om foråret er afsnubbet, nasalt med to stavelser. Hunnen har et afsnubbet rappende som også har to stavelser.

Skeænder er solidt byggede, korthalsede, pjaskende ænder med bredt skovllignende næb. Hanner i ynglefjerdragt er meget farverige med mørkegrønt hoved, hvidt bryst og rustent brun bug adskilt fra deres sorte gat af en hvid plet. Fra midsommer til sent efterår ligner hannerne hunnerne. De kan dog identificeres på deres lyseblå vingedækfjer og halvmåneformede pletter imellem næbbet og øjet.

Hunner og unge fugle er ret ensartet lysebrune med mørkere mønstre. I alle fjerdragter har Skeand blågrå farver på forkanten af vingerne, og dens vingespejl er grønt uden nogen hvid bagkant. Dens ben er orangerøde eller brune. Hannens næb er sort i ynglefjerdragt, ellers brunt. Hunner og unge fugle har grønbrune næb med gule kanter. Hannen har gullig rød iris, mens hunnens iris er brun.

Skeand er en af 13 vandfuglearter, som kan jages i Finland (ud af de samlede 26 fuglearter, som er klassificerede som bytte).

Andre arter i samme genus
Andre arter i samme familie

Follow us!

Identificer arter!

Sivun alkuun / Top of the page