0:00
0:00

© Copyright: Billeder: Jari Peltomäki, Jouko Lehmuskallio, M. & W. von Wright: Svenska fåglar (Kansalliskirjasto, The National Library of Finland). Lydfil: Jan-Erik Bruun. All rights reserved.

Sortand

Melanitta nigra

  • Familie: Egentlige andefugle – Anatidae
  • Udseende: En lille dykkende and med et lille næb. Hannen er fuldstændig sort, hunnen er mørkebrun med lyse kinder. Forholdsvis lang hale som er nem at se når den svømmer.
  • Størrelse: Længde 44-54 cm, vingefang 70-84 cm, vægt 560-950 g.
  • Rede: I en fordybning under en buske eller under grene, tæt på kyster. Foret med dun.
  • Formering: 7-10 æg bliver lagt i maj, de bliver udruget af hunnen i 30-31 dage. Ællingerne forlader reden hurtigt efter udklækningen og begynder meget hurtigt at finde føde selv, men forbliver i et kuld sammen med moderen. De lærer at flyve efter 6-7 uger.
  • Udbredelse: Yngler ved næringsfattige søer i det nordlige Finland. Er talrigest i det nordligste finsk Lapland. Den finske ynglende bestand er anslået til 1.000-2.000 par.
  • Træk: Trækker om dagen om efteråret, flyver sydpå fra juli til oktober, kommer tilbage i april-maj. Sortænder som yngler andre steder end i Arktis trækker i stort antal over Finske Bugt om maj aftener eller nætter. Hvilende flokke består af mange fugle i som sidder tæt. Overvintrer i Nordsøen og Østersøen, hvor nogle få opholder sig i finsk farvand omkring Åland.
  • Føde: Hvirvelløse dyr, også nogle vandplanter og bær.
  • Kald: Hannerne har et blødt fløjtende kald “hi-yu”, som kan høres fra flokke, som trækker over hovedet forårsnætter.

Fjerdragten hos Sortænders hanner er fuldstændig sort. Hunnerne er mørkebrune med lidt lysere farve på undersiden og lyse markeringer på deres kinder og siderne af halsen. Unge hanner har hvidlige buge. Almindelige Sortænders ben er brunligt sorte (hanner) eller grønligt brune (hunner), og deres iris er brun. Hannens næb er sort med en orange plet foran en sort knop på overnæbbet. Hunnen har grønligt sort næb med gule markeringer omkring næseborene.

Andre arter i samme familie

Follow us!

Identificer arter!

Sivun alkuun / Top of the page