0:00
0:00

© Copyright: Billeder: Jari Peltomäki, Jouko Lehmuskallio, Kari Pihlaviita, M. & W. von Wright: Svenska fåglar (Kansalliskirjasto, The National Library of Finland). Lydfil: Jan-Erik Bruun. All rights reserved.

Sortklire

Tringa erythropus

  • Familie: Sneppefugle – Scolopacidae
  • Udseende: Et medlem af Sneppefuglene som er vadefugl. Lidt større, slankere og har længere ben end Rødben. Ingen bånd på vingerne. Lang cigarformet hvid plet på ryggen mellem vingerne strækker sig til gumpen. Voksne fugle er næsten sorte; yngre fugle minder om lyse Rødben.
  • Størrelse: Længde 29-33 cm, vingefang 59-66 cm, vægt 125-160 g.
  • Rede: I en fordybning i åbne fyrreskove eller ryddede skove. Lavet af lav, tørre blade, græs, stykker af bark osv.
  • Formering: Lægger 4 æg i maj. Eksperter mener at det kun er hannerne, der ruger i 23-24 dage. Ungerne forlader hurtigt reden for at søge føde selv og lærer at flyve efter 23-35 dage.
  • Udbredelse: Yngler på tørre hede lands skove i det nordlige Finland og Lapland. Den finske ynglende bestand er anslået til 10.000-15.000 par.
  • Træk: Natlig. Voksne fugle flyver sydpå imellem tidlig juni og august; unge fugle trækker imellem august og oktober. Trækker tilbage i maj (med alle fuglene flyvende ind i Finland over en skort, præcis tidsramme). Overvintrer i Vestafrika og omkring Middelhavet.
  • Føde: Hvirvelløse dyr. Æder ofte mens den vader i dybere vand lige som andre sneppefugle, og den kan også svømme.
  • Kald: et gennemtrængende “tuit”.

Sortklire er slanke langbenede vadefugle, lidt større end Rødben. Om sommeren er deres fjerdragt sodagtig sort med prikker ovenpå. Mangler te tydelige vingebånd som Rødben har, men har en forlænget cigarformet plet, som strækker sig fra gumpen til den øvre del af ryggen. I flugt hænger benene et godt stykke bagefter halen. Unge fugle ligner Rødben, men mangler den brede hvide bagkant på vingerne og er lysere og gråligere. Benene er mørkerøde (ældre fugle) eller orangerøde (yngre fugle). Næbbet er mørkebrunt med rødlig base på undernæbbet. Iris er brun.

Andre arter i samme genus
Andre arter i samme familie

Follow us!

Identificer arter!

Sivun alkuun / Top of the page