0:00
0:00

© Copyright: Billeder: Jari Peltomäki, Jouko Lehmuskallio, Kari Pihlaviita, M. & W. von Wright: Svenska fåglar (Kansalliskirjasto, The National Library of Finland). Lydfil: Jan-Erik Bruun. All rights reserved.

Spidsand

Anas acuta

  • Familie: Egentlige andefugle – Anatidae
  • Udseende: En pjaskende and, nogenlunde på størrelse med en Gråand, men er slankere og har en længere hals og forlænget hale. Vingespejlet er grønt med en hvid bagkant. Hanner i ynglefjerdragt er nemme at genkende med lang hale, hunnerne ligner meget hunnerne hos Gråand.
  • Størrelse: Længde 51-62, vingefang 79-87 cm, vægt 0,9-1,1 kg.
  • Rede: I ly af buske på strandenge eller blandt græs, vides ikke at bygge rede i skovland. Reden er foret med hvidspidsede mørke dunede fjer.
  • Formering: 6-11 æg bliver lagt i maj, de bliver udruget af hunnen i 22-23 dage. Ællingerne forlader reden snart efter udklækningen og lærer hurtigt at finde føde selv, de bliver dog sammen i et kuld tæt på deres mor til de lærer at flyve i en alder af omkring 7 uger.
  • Udbredelse: Yngler nær mosede kyster og i vådområder. De er tættest i de nordlige egne. Den finske ynglende bestand er anslået til 8.000-15.000 par.
  • Træk: Om natten eller dagen. Flyver sydpå i august-september, kommer tilbage i april-maj. Overvintrer i Vesteuropa og omkring Middelhavet, kun af og til i Finland.
  • Føde: Plantemateriale, hvirvelløse dyr.
  • Kald: Hannens forårskald er en kort Krikandslignende fløjten “kree”, hunnen rapper som en Gråand.

Spidsænder er klassificerede som sårbare i Finland, som er hjem for 95 % af artens ynglende bestand i EU, selv om artens antal i hele Europa (inklusive ikke-EU lande) er anslået til omkring 300.000. På trods af sin truede status, så kan Spidsænder jages i Finland (i 2009 blev så mange som 7.900 skudt).

Spidsand er lang og slank af udseende og har en udpræget lang hals. Hunner, unge fugle og ikke ynglende hanner har en tilspidset hale, mens ynglende hanners midterste halefjer er forlængede til en nåleform. Ynglende hanners brune hovedfarve er tydeligt afgrænset fra den hvide fjerdragt på deres hals og bryst, som også strækker sig til et smalt mønster op på kinderne. De har hvide buge, sort gat og deres sider, ryg og vinger er hovedsagligt lyst grå. Imellem midsommer og sent efterår minder hannens fjerdragt om hunnens, selv om de kan skelnes fra hunner på den museagtige grå farve på deres vinger. Markeringerne på unge og voksne Spidsænder er finere i detaljen end hos Gråænder, og får deres gråbrune farve til at se mere ensartede ud.

Spidsands vingespejl er grønligt (han) eller brunt (hun) kun med en hvid bagkant (Gråands vingespejl har hvide striber på både for og bagkant). Den har grå ben med mørkt net, blåligt gråt næb (med sort base og spids), og brun iris.

Andre arter i samme genus
Andre arter i samme familie

Follow us!

Identificer arter!

Sivun alkuun / Top of the page