0:00
0:00

© Copyright: Billeder: Jari Peltomäki, Mervi Wahlroos, Kari Pihlaviita, Jouko Lehmuskallio, M. & W. von Wright: Svenska fåglar (Kansalliskirjasto, The National Library of Finland). Lydfil: Jan-Erik Bruun. All rights reserved.

Stenpikker

Oenanthe oenanthe

  • Familie: Fluesnappere – Muscicapidae
  • Udseende: En travl lille fugl med en synlig hvid gump og hale, med sorte markeringer, som danner et tydeligt bredt omvendt T på spidsen af halen. Vingerne er mørke i farven på undersiden, og ovenpå er de jævnt mørkebrune (hun) eller sorte (han).
  • Størrelse: Længde 14-16 cm, vægt 19-29 g.
  • Rede: Blandt klipper, i stenmure, i et hul i bygninger eller brændestabler. Løst lavet af strå, blade og mos, foret med hår, strå og fjer.
  • Formering: 3-8 æg bliver lagt i maj, de bliver hovedsagligt udruget af hunnen i 11-16 dage. Ungerne bliver i reden i 14-16 dage, og lærer at flyve ret hurtigt efter at de forlader reden.
  • Udbredelse: Yngler på åbne levesteder over hele Finland, men antallet er størst mod nord. Den finske ynglende bestand er anslået til 50.000-100.000 par. Antallet har været nedadgående på det sidste.
  • Træk: Natlig. Flyver sydpå i august-september, kommer tilbage i april-maj. Overvintrer i det tropiske Afrika.
  • Føde: Hvirvelløse dyr.
  • Kald: Et skarpt fløjtende “hyee”, og et smældende kald “chak”, ofte brugt i rækkefølge. Sangen er hurtig, entusiastisk og pibende med nogle spændte og skrattende fraser.

Stenpikkeren er klassificeret som sårbar i Finland på grund af nylig nedgang i antal.

Stenpikker hører til den store gruppe af spurvefugle selv om den hovedsagligt lever på jorden. Den brede omvendte T-form som markerer den ellers hvide hale er et godt kendetegn for fuglen i alle fjerdragter. Dens vinger er bemærkelsesværdigt mørke i farven på undersiden, og ovenpå er de jævnt mørkebrune (hun) eller sorte (han). Om sommeren har hannen an askegrå hætte og ryg, et lyst orange bryst og strube, en hvid bug og en sort øjestribe, som bliver bredere længere bagude på kinden.

Hunnen og unge fugle er mattere i farven end hannen med brunlig ryg, vingedækfjer og kinder. Stenpikker har sorte ben og næb, og mørkebrun iris. De Stenpikkere, som yngler i det nordlige Canada og Grønland og overvintrer på den anden side af Atlanterhavet i Afrika er blandt de fugle, som har det længste årlige træk.

Andre arter i samme familie

Follow us!

Identificer arter!

Sivun alkuun / Top of the page