0:00
0:00

© Copyright: Billeder: Jari Peltomäki, Kari Pihlaviita, Jouko Lehmuskallio, Simo Mikkonen, Jari Hiltunen. Lydfil: Jan-Erik Bruun. All rights reserved.

Stor skallesluger

Mergus merganser

  • Familie: Egentlige andefugle – Anatidae
  • Udseende: En stor and. Hannen er sort og hvid, men hunnen er grå med et brunt hoved med kam. Hunnen skelnes nemmest fra hunnen hos den lignende Toppet Skallesluger på den tykke base på næbbet og den tydelige kant på den brune hovedfarve.
  • Størrelse: Længde 58-68, vingefang 78-94 cm, vægt 1,3-1,9 kg.
  • Rede: Bygger rede i huller i træer, redekasser, eller under bygninger, eller under tæt enebærbevoksning.
  • Formering: 8-12 æg lagt i april-maj, de bliver udruget af hunnen i 34-35 dage. Ællingerne forlader reden snart efter udklækningen og lærer hurtigt at finde føde selv, de bliver dog sammen i et kuld tæt på deres mor til de lærer at flyve i en alder af omkring 2 måneder. Nogle hunner adopterer magtfuldt ællinger fra andre hunner, og etablerer store opfostringskuld.
  • Udbredelse: Yngler ved store næringsfattige søer over hele Finland. Den finske ynglende bestand er anslået til 20.000-30.000 par. Under fjerskiftet kan de samles i store flokke på tusinder af fugle.
  • Træk: Om dagen. Forlader Finland i september-december, kommer tilbage i (februar)marts-maj. Overvintrer i Østersøen og Nordsøen, også omkring Åland og andre isfri farvande i det sydlige Finland.
  • Føde: Fisk, krebsdyr, vandinsekter og haletudser.
  • Kald: En nasal serie af “rok-rok” kald.

Stor Skallesluger er dykkende ænder. De kan jages i Finland i jagtsæsonen for ænder.

Fjerdragten hos hannen hos Stor Skallesluger er hvid og sort. Dens hoved er sort med et grønt skær, og dens ryg og vingespidser er sorte i det, og andre dele af dens fjerdragt er hvid, men om foråret har dens bryst og bug et attraktivt lyserødt skær. Hunnen har brunt hoved med en tæt kam, grå overside og gråhvid underside. Grænsen mellem det brune hoved og hvidere hals er tydelig (udvisket hos hunnen hos Toppet Skallesluger). De rektangulære hvide pletter på bagsiden af dens vinger mangler den mørke midterstribe, som findes på vingerne hos Toppet Skallesluger. Stor Skallesluger har røde ben og næb. Dens iris er rød (han) eller brun (hun).

Andre arter i samme genus
Andre arter i samme familie

Follow us!

Identificer arter!

Sivun alkuun / Top of the page