0:00
0:00

© Copyright: Billeder: Jari Peltomäki, Kari Pihlaviita, Jouko Lehmuskallio, M. & W. von Wright: Svenska fåglar (Kansalliskirjasto, The National Library of Finland). Lydfil: Jan-Erik Bruun. All rights reserved.

Strandskade

Haematopus ostralegus

  • Familie: Strandskader – Haematopodidae
  • Udseende: Larmende og synlig stor sort og hvid vadefugl, som findes på havstrande og øer.
  • Størrelse: Længde 39-44 cm, vingefang 72-83 cm, vægt 380-520 g.
  • Rede: I en fordybning blandt klipper eller grus, lavet af meget lidt rede materiale (grus, bark dele, osv.).
  • Formering: 3 æg bliver lagt i april-maj, udruget af begge forældre i 27 dage. Ungerne forlader reden hurtigt efter udklækning og lærer hurtigt at finde føde. Den kan flyve efter 34-37 dage.
  • Udbredelse: Yngler tæt på havkyster og af og til inde i landet ved store søer. Kan i dag også ses i forstadsområder, hvor den æder af græsplæner. Den finske ynglende bestand er anslået til 4.000-4.500 par.
  • Træk: Om dagen. Fuglen begynder at flyve sydpå fra juni, med lokale ynglende fugles trækantal som topper i tidlig august. Finske ynglefugle vender tilbage i april, mens fugle som vender tilbage for at yngle i arktiske egne flyver igennem i maj. Overvintrer langs kyster i Vesteuropa.
  • Føde: Hvirvelløse dyr såsom skaldyr, sandorme (regnorme på græsplæner) og insekter som findes på strande eller havbund i grundt vand. (Artens videnskabelige navn betyder blodbenet østersplukker).
  • Kald: Meget larmende. Advarselskald er et skrigende fløjt “plit plit plee”.

Strandskade har sort farve på hoved, bryst, ryg og halespids. Dens bug, gump og halebase er hvid, og den har også brede hvide vingestriber. I vinterfjerdragt har den bredt hvidt kravebånd. Dens lange, lige næb er klart rødt med en spids, som er lidt udfladet som er en udmærket tilpasning til at åbne skaller med. Unge fugle minder om voksne, men deres mørkere kropsdele er brunligt sorte.

Strandskaders ben er klart mørkt lyserøde (voksne) eller gråligt lyserøde (unge fugle). Dens næb er klart røde med gullig farve på spidsen (voksne) eller gullig orange med en mørk spids (unge fugle). Dens iris er rød (voksne) eller brun (unge fugle). Dens flugt er karakteristisk hurtig og direkte.

Follow us!Identificer arter!

Sivun alkuun / Top of the page