0:00
0:00

© Copyright: Billeder: Jari Peltomäki, Kari Pihlaviita, M., W. & F. von Wright: Pohjolan linnut värikuvin. Lydfil: Jan-Erik Bruun. All rights reserved.

Taffeland

Aythya ferina

  • Familie: Egentlige andefugle – Anatidae
  • Udseende: En mellemstor forholdsvis langhalset og korthalet dykkende and med langstrakt næb og en skrånende pande. Hanner har grå ryg og rustfarvet hoved og hals. Hunner og ikke ynglende fugle er brune. I alle fjerdragter har Taffeland grålige vingebånd.
  • Størrelse: Længde 42-49 cm, vingefang 67-75 cm, vægt 770-970 g.
  • Rede: Ved vand, ofte flydende, lavet af rør, græs og strå, foret med dun.
  • Formering: Lægger 4-16 æg i maj. Kun hunnerne ruger i 22-28 dage. Ællingerne forlader hurtigt reden for at søge efter føde i flok, de holder sig tæt til deres mor og lærer at flyve efter 7-9 uger.
  • Udbredelse: yngler ved næringsrigt vand, hovedsaglig i det sydlige og centrale Finland. Den finske ynglende bestand er anslået til 10.000-14.000 par.
  • Træk: Natlig. Efterårstrækket er i september, kommer tilbage i april-maj. Nogle hanner flyver sydpå før deres sommerfjerskifte. Overvintrer i vest og Sydeuropa.
  • Føde: Dyr på bunden og vegetation.
  • Kald: Hannens kald er et skurrende, nasalt fløjt; hunnens kald er groft og lavere end kaldet hos Bjerganden.

Taffelanden er klassificeret som sårbar i Finland, men kan stadig jages lovligt. Hannerne er betydelig flere i antal end hunnerne.

Ynglende hanner har brunrødt hoved og hals, sort bryst og hale og grå vinger og bug. Efter fjerskiftet i juni, bliver hannens bryst og hale brunere. Hunnerne er lysere end hos beslægtede arter, med hovedsaglig gråbrun fjerdragt, grå sider og ryg, og mørkebrunt hoved, hals og bryst. Umodne fugle har en mere ensartet lys brun farve. I alle fjerdragter er mangelen på det tydelige vingebånd, som ses hos andre lignende ænder, et godt kendetegn.

Taffelænder har grå ben. Deres næb er blågrå med mærkegrå spids og baser. Deres iris er rødlig gul om sommeren, men om foråret har hannerne klart røde øjne og hunnerne brune øjne.

Andre arter i samme genus
Andre arter i samme familie

Follow us!

Identificer arter!

Sivun alkuun / Top of the page