0:00
0:00

© Copyright: Billeder: Jari Peltomäki, M. & W. von Wright: Svenska fåglar (Kansalliskirjasto, The National Library of Finland). Lydfil: Jan-Erik Bruun. All rights reserved.

Temmincksryle

Calidris temminckii

  • Familie: Sneppefugle – Scolopacidae
  • Udseende: En lille, jævnt brun sneppefugl på størrelse med Dværgryle. Benene er lyse, hovedet gråligt brunt, halen hvidkantet. Næbbet er tyndt og lidt nedadbøjet. Ensfarvet brystplet og grålig overside minder også om en lille Mudderklire.
  • Størrelse: Længde 13,-15 cm, vingefang 34-37, vægt 20-31 g.
  • Rede: I en lavgrundet fordybning på tør, sparsomt bevokset terræn, omhyggeligt foret med tørt græs eller blade.
  • Formering: 4 æg bliver lagt sent i maj-tidlig juni. Hunnen forlader først en redefuld af æg til hannen at udruge, og parrer sig så med en anden han. Udrugningen tager 21-22 dage. Ungerne forlader reden hurtigt efter udklækning og lærer hurtigt at finde føde. Ungerne er flyvefærdige efter 15-18 dage.
  • Udbredelse: Sjælden ynglefugl i det nordlige Finland nær ved kysten af den Botniske Bugt og nær åbne kyster i Finsk Lapland. Den finske ynglende bestand er anslået til 1.000-2.000 par. Det ynglende antal har været ret stejlt nedadgående.
  • Træk: Hovedsaglig om natten. Flyver sydpå i juli-oktober, kommer tilbage i maj-juni. Overvintrer omkring det østlige Middelhav og i Afrika. Under træk kan fugle ses alene eller i små grupper på sandede og mudrede strande.
  • Føde: Hvirvelløse dyr.
  • Kald: Et mildt ringende “kilili, kilili”.

Temmincksrylen er klassificeret som kritisk truet og sårbar i Finland.

Temmincksrylen og Mudderkliren er de eneste to små, kortnæbbede sneppefugle, som er almindelige i Finland. Temmincksrylen er mere jævnt farvet, mørkere og mere grå end Mudderkliren. Dens hoved, hals og bryst er grå med synlige mønstre og grænsen imellem dens bryst og den hvide bug er vel afgrænset. I flugt kan den også skelnes fra Mudderklire på mangelen på en V-formet markering på ryggen, og på de mere udbredte hvide kanter på dens hale, som er sort i midten. Temmincksryles ben er grønligt brune, dens næb er brunligt sort, og dens iris er mørkebrun.

Andre arter i samme genus
Andre arter i samme familie

Follow us!

Identificer arter!

Sivun alkuun / Top of the page