0:00
0:00
Lyrurus tetrix × Tetrao urogallus

© Copyright: Billeder: Jari Peltomäki, Jouko Lehmuskallio,M. & W. von Wright: Svenska fåglar (Kansalliskirjasto, The National Library of Finland). Lydfil: Jan-Erik Bruun. All rights reserved.

Tjur

Tetrao urogallus

  • Familie: Fasanfugle – Phasianidae
  • Udseende: Kraftig som andre ryper. Hanner er meget stør og mørk i farven, med en slående stor hale. Hunnen er brunlig og betydeligt mindre end hannen.
  • Størrelse: Længde 54-90 cm, vingefang 87-125. Voksne hanner vejer omkring 4 kg, voksne hunner 1,9 kg, og yngre fugle er lettere. De tungeste individer findes i det sydlige Finland.
  • Rede: Lavet af hunnen i en skjult hulning under et træ eller busk, eller blandt dværgbuske.
  • Formering: 6-8 æg lagt i april-maj, de bliver udruget af hunnen i 24-29 dage. Ungerne lærer at flyve efter 24-29 dage.
  • Udbredelse: Findes i udstrakte skove, især i områder med varierede hedeland skove og moseland og gamle skove, men kan også trives i omhyggeligt styrede skove. Har været nedadgående i Finland de seneste årtier, hvor antallet nu bliver anslået til 200.000 – 300.000 par. Hovedårsagen til nedgangen omfatter ændringer i aldersstrukturen af skove, den reducerede tilgængelighed af passende beskyttede yngleområder (på grund af rydning og andre skovtilpasninger), tab af steder at udføre parringsdans og stigende antal af små rovpattedyr så som Mårhund.
  • Træk: Fastboende, og ikke villig til at flytte sig langt fra sine sædvanlige områder. Har som så ikke territorium; uden for yngletiden flokker hannerne sig sammen, det samme gør hunnerne.
  • Føde: Skud, knopper og frø igennem sommeren; bær og korn om efteråret, om vinteren består føden næsten udelukkende af fyrrenåle fra bestemte slags forkrøblede træer.
  • Kald: Parringskald består af tre dele: klik, synken og skæren. Kraftige vingeslag høres når fuglen går i luften.

Han Tjurer er de største vildtfugle som findes i Finland. Deres fjerdragt er hovedsaglig metalsort, men deres haler har hvide prikker og deres røde øjenbrynslignende markeringer er almindeligvis synlige. Hunnerne minder og hunner hos Urfugl, men er større og mangler den tydelige hvide vingestribe. De har også mere ensartet rustfarve på deres hals, og deres haler er rundede.

Han Tjurer samles om foråret på etablerede områder, kendt som “leks”, for at udføre et storslået parringsshow i gruppe. Hunnerne vælger en mage blandt hannerne i gruppen. Hannerne bliver i disse “leks” og venter til hunnerne kommer. Om foråret kan han Tjurer nærme sig mennesker og opføre sig mærkeligt eller aggressivt hivs de ikke får hunner ved disse “leks”. Dette kan ske hvis der ikke længere er hunner i området omkring disse “leks” på grund af ændringer i skovområdet.

Tjurer er klassificerede som sårbar i Finland, men de er også klassificeret som vildt. De har længe været populære blandt jægere. I 1980 blev så mange som120.000 Tjurer skudt rundt omkring i landet (i 2010 32.000).

Tjuren er i våbenskjoldet i den Midtfinske provins.

Andre arter i samme familie

Follow us!Identificer arter!

Sivun alkuun / Top of the page