0:00
0:00

© Copyright: Billeder: Jari Peltomäki, M. & W. von Wright (Kansalliskirjasto, The National Library of Finland). Lydfil: Jan-Erik Bruun. All rights reserved.

Tredækker

Gallinago media

  • Familie: Sneppefugle – Scolopacidae
  • Udseende: Større og kraftigere end Dobbeltbekkasin. Bugen er dækket med sidegående striber. Den har mørke pletter under vingerne og mange hvide markeringer langs kanten af halen. Flyver langsommere og mere stabilt end den mere hurtige zigzag flugt hos Dobbeltbekkasinen.
  • Størrelse: Længde 26-30 cm, vingefang 43-50 cm, vægt 140-260 g.
  • Rede: På en græstue, foret med tørret græs.
  • Formering: Lægger 4 æg i maj. Kun hunnerne ruger i 22-24 dage. Ungerne er flyvefærdige efter 21-28 dage. Ungerne forlader næsten med det samme reden, og de lærer hurtigt at finde mad selv.
  • Udbredelse: Yngler i moser med græsbund, fugtige enge og i pile og birkezonen i højdedragene i Lapland. Den europæiske bestand har været nedadgående siden midten af 19 århundrede. Meget sjælden i Finland, hvor den ynglende bestand er anslået til kun 1-5 par.
  • Træk: Efterårstrækket er i august-oktober, den kommer tilbage april-maj. Overvintrer i det Østafrika.
  • Føde: Hvirvelløse dyr.
  • Kald: Et utydeligt “yeah”. Parringskaldet hos grupper kan høres over lange afstande (mere end 300 m) og består af stigende og faldende serier af kvidrende kald og accelererende klikkende lyde.

Tredækkeren er klassificeret som kritisk truet i Finland.

Tredækkere minder om Dobbeltbekkasiner, men kan adskilles på de stribede markeringer, som fuldstændig dækker deres bug. De har også mørke markeringer under vingerne og omfattende hvide markeringer på kanterne af deres haler (selv om disse hvide halemarkeringer ikke er så tydelige hos unge fugle). Tredækkere er også større og kraftigere end Dobbeltbekkasiner. Benene er gullige eller gråligt grønne. Deres næb og iris er mørkebrun. Den kan flyve stærkt og lige, tæt på jorden.

Andre arter i samme genus
Andre arter i samme familie

Follow us!

Identificer arter!

Sivun alkuun / Top of the page