0:00
0:00

© Copyright: Billeder: Jari Peltomäki, Jarmo Jutila, Jouko Lehmuskallio, M. & W. von Wright: Svenska fåglar (Kansalliskirjasto, The National Library of Finland). Lydfil: Jan-Erik Bruun. All rights reserved.

Vandstær

Cinclus cinclus

  • Familie: Vandstære – Cinclidae
  • Udseende: Vandstær er på størrelse med lille Stær. Den er mørkebrun og hvid med en kort hale og stærke ben. Den findes ved hurtigt løbende vand. Den har en særpræget hvid plet som strækker sig fra kinden til brystet. De andre dele af fjerdragten er mørkebrune og kan virke næsten sorte.
  • Størrelse: Længde 17-20 cm, vægt 55-73 g.
  • Rede: Ved rindende vand i en spalte i en klippe, under en bro eller i en redekasse. Stor og næsten lukket med en indgang på en side. Lavet af vandlevende mos, foret med tørre blade og græs.
  • Formering: 3-6 æg bliver lagt i maj-juni, de bliver udruget af hunnen i 14-18 dage. Ungerne bliver i reden i 18-25 dage, og lærer at flyve og svømme hurtigt efter at de forlader reden.
  • Udbredelse: Den finske ynglende bestand er anslået til 250-350 par. Yngler ved hurtige vandstrømme i det nordlige Finland, den yngler kun sjældent i central og sydlige Finland. Så mange som 5.000-6.000 Vandstær overvintrer i Finland, det inkluderer dog fugle, som yngler i det nordlige Norge (Vandstæren er Norges nationalfugl), Sverige og NV Rusland.
  • Træk: Trækker om natten. Overvintrende fugle forekommer i det sydlige Finland i oktober-november, og vender tilbage til deres yngleområder i marts-april. Fuglene, som ses i det centrale og sydlige Finland om vinteren yngler sandsynligvis i Norge eller Sverige.
  • Føde: Hvirvelløse dyr som den finder ved at dykke i hurtigt løbende vand. Kan også æde små fisk.
  • Kald: Et kvidrende “sritt”, som ligner kaldet hos Gulspurv. Sangen er tydelig, kvidrende og melodisk.

Vandstær er klassificeret som kritisk truet og sårbar i Finland.

Vandstær er på størrelse med lille Stær. Den er mørkebrun og hvid med en kort hale og stærke ben. Den findes ved hurtigt løbende vand. Dens hoved, nakke og bug er mørkebrun, ser ofte sort ud, men den har særprægede hvide pletter, som strækker sig fra kinden til brystet. Dens ryg og korte hale er mat sort. Unge Vandstær har skifergrå ryg og cremehvid underside, hvor den mørkere spids på fjerene giver dem et spraglet udseende. Vandstær har brun iris og mørkebrune ben og næb.

Vandstær er det eneste medlem af den udbredte orden af fugle, der er kendt som spurvefugle, som er i stand til at dykke. Dens fjerdragt forbliver vandtæt takket være olie, som udskiller sig fra en kirtel under halen, som den spreder over sine fjer når de pudser sig.

Follow us!

Identificer arter!

Sivun alkuun / Top of the page