0:00
0:00

© Copyright: Billeder: Jari Peltomäki, Jouko Lehmuskallio, Kari Pihlaviita, M. & W. von Wright (Kansalliskirjasto, The National Library of Finland). Lydfil: Jan-Erik Bruun. All rights reserved.

Vibe

Vanellus vanellus

  • Familie: Brokfugle – Charadriidae
  • Udseende: En stor vadefugl i hjejlefamilien på størrelse med en due. Har en tydelig kam. Flyver slingrende. Fugle i flugt ser ud til at være sorte og hvide.
  • Størrelse: Længde 28-31 cm, vingefang 67-72 cm, vægt 170-230 g.
  • Rede: I en lav fordybning skrabet i jorden, almindeligvis på en mark eller ved en grøft. Meget lidt rede materiale bliver brugt.
  • Formering: 4 æg bliver lagt i april, udruget af begge forældre i 20-29 dage. Ungerne forlader reden hurtigt efter udklækning og lærer hurtigt at finde føde selv. Ungerne er lærer at flyve efter 33-35 dage.
  • Udbredelse: Yngler på landbrugsjord og åbne moser over næsten hele Finland, selv om der er huller i artens spredning i nord. Den finske ynglende bestand er anslået til 70.000-120.000 par.
  • Træk: Om dagen. Fugle flyver sydpå så tidlig som maj, men trækket sydpå topper i juli og nogle fugle tager måske ikke af sted før oktober eller november. Viber tåler kolde forhold og er blandt de første trækfugle, som vender tilbage til Finland i marts, efter at have overvintret i det vestlige og sydlige Europa.
  • Føde: Hvirvelløse dyr.
  • Kald: Et kattelignende mjavende “pee-witt”.

Vibe er hjejle på størrelse med duer, ses i landbrugsjord og vådområder. På afstand ser den ud til at være sort og hvid. Den har brede, rundede vinger og en tynd kam, som stikker op på bagsiden af kronen. I godt lys har dens mørke overside et smukt grønligt og violet metallisk skær. Den har sort og hvidt hoved, bred sort hage, hvide sider og bug, og lyst rustfarvet gat. Unge fugle har kortere kam og fjerene på ryggen og vingedækfjerene har gullige kanter som kan give deres oveside et skællet udseende. Vibe har brunlige ben, sort næb og mørkebrun iris.

Andre arter i samme familie

Follow us!Identificer arter!

Sivun alkuun / Top of the page