© Copyright: Kuvat:

Katriina Könönen

. All rights reserved.

Harvasukasmadot

Oligochaeta

  • Ylemmät taksonomiset tasot: Annelida (Nivelmadot) – Clitellata
  • Ulkonäkö ja erityispiirteet: Harvasukasmadot on nivelmatojen alaluokka, johon kuuluvat useimmat madoiksi kutsutut eläimet, kuten kastemadot ja muut lierot. Toisin kuin monisukasjalkaisilla (Polychaeta), harvasukasjalkaisilla ei ole selviä lonkeroita päässä tai suomuja selässä. Suomessa elää noin 130 lajia harvasukasmatoja. Useimmat lajit elävät maalla tai makeassa vedessä. Monet harvasukasmadot sietävät myös vähäsuolaista murtovettä ja pystyvät elämään Itämeressä, etenkin matalissa lahdissa ja jokisuistoissa, joissa lajisto voi paikallisesti olla hyvinkin rikasta. Harvasukasmadot ovat hyönteisten ohella makeiden tai vähäsuolaisten vesien pohjaeläimistön monimuotoisimpia ryhmiä. Useimmat lajit ovat kastemadon näköisiä, mutta väritys vaihtelee. Koska harvasukasmatojen lajit ovat pieniä ja ulkoisesti hyvin samannäköisiä, vaatii tunnistaminen usein preparointia ja rakenteiden tutkimista mikroskoopin avulla. Jotkut paikallaan elävät lajit rakentavat itselleen putken, mistä ryhmä on saanut nimen torvimadot (Naididae). Murtovesilajistosta voi mainita ainakin yleiset Nais-suvun lajit ja Stylaria lacustris, torvimadoista Tubifex ja Limnodrilus-suvut.
  • Ravinto: Itämeressä elävät harvasukasmadot toimivat makrohajottajina. Ne ovat tyypillisesti erikoistuneet keräämään ravinnokseen pohjilta hienorakeista, pitkälle hajonnutta orgaanista ainesta, jonka pinnalla elää bakteereja.
  • Levinneisyys ja elinympäristö: Matalat vedet koko Itämeren alueella.
  • Lisääntyminen: Harvasukasmadot ovat pääasiassa hermafrodiitteja, mikä tarkoittaa, että jokaisella yksilöllä on sekä koiraan että naaraan sukupuolielimet.
Muita lajeja samasta ryhmästä

Seuraa meitä!Tunnista lajeja!

Sivun alkuun / Top of the page