10 20 40 60 cm

mittakaava < 10 cm

         
© Copyright: Kuvat:

Gösta Sundman: Suomen Kalat (Kansalliskirjasto, The National Library of Finland), Lauri Urho, Petri Savola (Uudenmaan ympäristökeskus)

. All rights reserved.

Mustatokko

Gobius niger

  • Heimo: Tokot – Gobiidae
  • Samannäköisiä lajeja: hietatokko, liejutokko, mustatäplätokko, seitsenruototokko
  • Koko: Yleensä 5–7 cm (Suomen ennätyskala 11,7 cm).
  • Ulkonäkö: Mustatokko on hieta-, lieju- ja seitsenruototokkoa tanakkaruumiisempi ja tylppäkuonoisempi ja kasvaa näitä hieman kookkaammaksi. Toisaalta tulokaslaji mustakitatokko kasvaa mustatokkoa huomattavasti kookkaammaksi ja on sitä tanakkaruumiisempi ja tylppäkuonoisempi. Mustatokolla on useimpien muiden tokkojen tapaan yhteen kasvaneet vatsaevät. Etummaisessa selkäevässä on kuusi piikkiruotoa ja se on selvästi toista, pehmeäruotoista selkäevää korkeampi. Piikkiruodot saattavat ulottua selvästi eväkalvoa korkeammalle. Etummaisen ja takimmaisen selkäevän eväkalvot ovat kiinni toisissaan. Taaempi selkäevä on pitkä, pitempi kuin sen ja pyrstöevän väliin jäävä pyrstönvarsi. Muilla tokkolajeillamme pyrstönvarsi on selkäevän taaempaa osaa pidempi, paitsi tulokaslaji mustakitatokolla, jonka selkäevä on vielä mustatokonkin selkäevää pidempi.
  • Väritys: Pohjaväri on ruskea tai tummanruskea ja kuviointi on tummia epämääräisen läiskämäisiä poikkijuovia. Värityksen yleissävy on hyvin tumma. Kutuasuinen koiras muuttuu lähes mustaksi ja sen evät korean kirjaviksi.
  • Kutu: Kutuaika on kesällä. Koiraat valtaavat reviirin vesikasveja kasvavilta matalilta rannoilta. Ne osoittavat naaraille vesikasvien väliin jääviä, levistä vapaita kovapohjaisia laikkuja kutualustoiksi ja jäävät vahtimaan kehittyvää mätiä muiden tokkokoiraiden tapaan.
  • Ravinto: Pienet pohjaeläimet.
  • Levinneisyys ja elinympäristö: Mustatokkoa tavataan rannikollamme Suomenlahden Virolahdelta Pohjanlahteen, Kristiinankaupunkiin asti ulottuvalla alueella. Laji viihtyy rakkolevävyöhykkeessä ja liejuisemmilla pohjilla kuin muut tokkomme.
  • Uhanalaisuus: Silmälläpidettävä.
Muita saman suvun lajeja
Muita saman heimon lajeja

Seuraa meitä!

Tietoa kalastuksesta löydät osoitteesta: www.fishinginfinland.fi


Tunnista lajeja!

Sivun alkuun / Top of the page