10 20 40 60 cm

mittakaava < 20 cm

         
© Copyright: Kuvat:

Wilhelm von Wright: Pohjolan kalat, Lauri Urho

. All rights reserved.

Rantanuoliainen

Cobitis taenia

  • Heimo: Piikkinuoliaiset – Cobitidae
  • Samannäköisiä lajeja: kivennuoliainen
  • Koko: 8–12 cm. (Suomen ennätyskala 10 cm.)
  • Ulkonäkö: Rantanuoliainen on pitkäruumiinen pieni pohjakala, jonka suun ympärillä on 6 hyvin lyhyttä viiksisäiettä. Pienet silmät ovat lähellä päälakea. Ruumiinmuoto on litteämpi ja korkeampi kuin samannäköisellä kivennuoliaisella. Selkä- ja pyrstöevän kärjet ovat selvästi pyöreäpäiset, kun ne kivennuoliaisella ovat pyöreäkulmaiset. Silmän alla on terävä monikärkinen piikki, jonka kala voi työntää esille.
  • Väritys: Pohjaväriltään kellertävänharmaa ja marmorikuvioinen. Molemmissa kyljissä on kaksi tummien täplien muodostamaa pitkittäisjuovaa. Tumma kapea pitkittäisjuova kulkee kuonosta silmän yli niskaan.
  • Kutu: Rantanuoliaisen kutua ei Suomessa tunneta hyvin, mutta kutuaika lienee kesäkuussa.
  • Ravinto: Pienet pohjaeläimet ja plankton.
  • Levinneisyys ja elinympäristö: Rantanuoliainen esiintyy meillä vain Suomenlahden itäosien vähäsuolaisessa vedessä ja Hiitolanjoessa itärajalla. Laji lienee Suomen luonnonvaraisista kaloista harvinaisin. Se elelee matalassa rantavedessä hiekka-, sora- ja savipohjilla. Rantanuoliainen kykenee kaivautumaan hiekkaan tai liejuun sangen nopeasti ja voi harhauttaa saalistajansa kaivautumalla esiin eri kohdasta. Saalistusreissuillaan rantanuoliainen kiemurtelee pohjan tuntumassa hämärissä ja viettää päivät hiekkaan kaivautuneena niin, että vain pää näkyy.
  • Uhanalaisuus: Silmälläpidettävä.

Uhanalaisuusluokat

Uhanalaiset jaetaan kolmeen luokkaan: (1) Äärimmäisen uhanalaiset, (2) Erittäin uhanalaiset ja (3) Vaarantuneet. Niiden lisäksi on vielä uhanalaisuutta lähellä oleva luokka, (4) Silmälläpidettävät. Lajit, joiden tulevaisuuden näkymissä ei ole mitään huolta, kuuluvat luokkaan (5) Elinvoimaiset.
Ja vaikka suomen kieli ei olekaan uhanalainen, kerromme kaikki myös englanniksi ja mukaan viralliset lyhenteet:
(1) Critically endangered (CR), (2) Endangered (EN), (3) Vulnerable (VU), (4) Near threatened (NT), (5) Least concerned (LC).

Seuraa meitä!

Tietoa kalastuksesta löydät osoitteesta: www.fishinginfinland.fi


Tunnista lajeja!

Sivun alkuun / Top of the page