10 20 40 60 cm

mittakaava > 60 cm

         
© Copyright: Bilder:

Gösta Sundman: Suomen Kalat (Kansalliskirjasto, The National Library of Finland), Lauri Urho, Petri Savola (Uudenmaan ympäristökeskus)

. All rights reserved.

Asp

Aspius aspius

  • Familie: Karpefamilien – Cyprinidae
  • Lignende arter: Mort, stam, sørv, vederbuk, vimme
  • Størrelse: 40–75 cm, 1–3 kg, kan bli 5 kg eller mer.
  • Beskrivelse: Asp er en av de raskest voksende medlemmene i karpefamilien, og den kan bli svært stor. Den srømlinjeformede formen kan minne om en laksefisk, men asp mangler fettfinnen. Den spisse snuten og de ganske lange gattfinnene minner litt om vimme. Til forskjell fra vimme er underkjeven lengre enn overkjeven. Den lange munnen går bakover til like under øyet. Den tykke tuppen av underkjeven passer inn i en grop i overkjeven. Øynene er ganske små, og dette er mest tydelig hos større individer. De lange gattfinnene har 15–17 stråler, og de fremre strålene er lengst, slik at finnen blir spiss og sterkt innbuet. Halefinnen er stor med en dyp kløft. Skjellene er mindre enn hos de fleste karpefisker, med 65–75 skjell langs sidelinjen.
  • Farge: Mindre individer er sølvfarget med mørk rygg. I likhet med andre karpefisker får store individer et anstrøk av gullfarge på hodet og sidene. Finnene på undersiden er rødaktige, og hale- og ryggfinnen er blågrå.
  • Formering: Asps blir ikke kjønnsmodne før de er relativt gamle og har blitt mer enn 1 kg tunge. I mai vandrer de for å gyte i rasktflytende vann.
  • Mat: Småfisk inkludert laue, krøkle og mort.
  • Utbredelse og biologi: Det finnes naturlige bestander av asp i elvene Kokemäenjoki og Kymijoki, samt i Vuoksi-vassdraget sørøst i Finland. Antallet var i Finland på vei nedover, men har blitt styrket fra 1980-tallet ved utsetting av oppavlet fisk. Asp har blitt satt ut i mange store innsjøer i Sør- og Sørøst-Finland. De finnes også i elvemunninger i Finskebukta.
Andre arter i samme familie

Follow us!

National fishing travel site of Finland: www.fishinginfinland.fi


Identifiser arter!

Sivun alkuun / Top of the page