10 20 40 60 cm

mittakaava < 20 cm

         
© Copyright: Bilder:

www.scandfish.com

. All rights reserved.

Bekkeniøye

Lampetra planeri

  • Familie: Niøyefamilien Petromyzonidae
  • Lignende arter: Elveniøye
  • Størrelse: 12–16 cm.
  • Beskrivelse: Bekkeniøye hører til gruppen med kjeveløse fisker, som er ganske ulike andre fisker. Den har ingen parete finner, mangler underkjeve og har en rund sugeskive rundt munnen. I stedet for gjellelokk har bekkeniøye en rad med sju små pustehull like bak hvert øye. Voksne bekkeniøyer kan skilles fra den ellers like elveniøyen ved størrelsen: Bekkeniøye er knapt like tykk som en blyant og blir sjelden mer enn 15 cm lang. Elveniøye som har vandret opp elver og bekker for å gyte, er vanligvis over 25 cm. En liten innsjøvariant av elveniøye som har vandret opp en gyteelv, er lett å forveksle med en stor bekkeniøye. Forskjellene kan ses på tennene. Hos bekkeniøye er de butte, og hos elveniøye er de skarpe. De to ryggfinnene sitter også tettere sammen hos bekkeniøye enn hos elveniøye. De 2–13 cm lange blinde larvene av både elve- og bekkeniøye, som man finner i elver og bekker, kan bare skilles fra hverandre ved hjelp av mikroskop.
  • Farge: Bekkeniøye har en jevnt lys buk, mens elveniøye i tillegg har uregelmessige mørke flekker på buken.
  • Formering: Larvene til bekkeniøye tilbringer de første 4–6 årene av livet begravd i bunnslammet i elver, der de filtrerer ut næringsstoffer fra vannet. Etterpå forvandles de direkte til kjønnsmodne voksne, og de slutter å spise. De voksne fiskene blir værende i elven der de ble født. Her gyter de på sand eller grus den etterfølgende våren, og dør like etter.
  • Mat: Larvene lever av organisk detritus og plankton.
  • Utbredelse og biologi: Bekkeniøye finnes i små elver og bekker over hele Finland, med unntak av de nordligste delene av Lappland.
Andre arter i samme slekt
Andre arter i samme familie

Follow us!

National fishing travel site of Finland: www.fishinginfinland.fi
Identifiser arter!

Sivun alkuun / Top of the page