10 20 40 60 cm

mittakaava < 60 cm

         
© Copyright: Bilder:

Gösta Sundman: Suomen Kalat (Kansalliskirjasto, The National Library of Finland), Lauri Urho, Jouko Lehmuskallio, Petri Savola (Uudenmaan ympäristökeskus)

. All rights reserved.

Brasme

Abramis brama

  • Familie: Karpefamilien – Cyprinidae
  • Lignende arter: Brasmeflire, flire
  • Størrelse: 25–50 cm, 0,5–2 kg, sjelden over 5 kg.
  • Beskrivelse: Dyp kropp, høy ryggfinne og lang gattfinne. Gattfinnen har vanligvis 26–30 stråler, som er litt mer enn den lignende flire (22–26), men færre enn brasmeflire (36–47). Skjellene er litt mindre enn hos flire, men større enn hos brasmeflire. Sidelinjen har 51–60 skjell. Til sammenligning har flire 43–48 skjell og brasmeflire 67–75. Munnen er fremskytbar (protraktil). Øyediameteren er mindre enn avstanden fra kanten av øyet til tuppen av snuten. Størrelse er en annen måte å identifisere arten på. Brasmearter på mer enn 1 kg er alltid brasme. I enkelte saktevoksende bestander blir de likevel ikke så mye større enn flire og brasmeflire.
  • Farge: Fisker under ca. 30 cm har sølvfarget side og mørk rygg. Buken er alltid lys, og finnene er mørkegrå, aldri rødaktige. Eldre fisker blir mye mørkere, med gull- eller kobberfargede sider.
  • Formering: Gyter mai juni i vegetasjonen i grunne viker. Kan gyte i grupper på 2–3, i intervaller på en til to uker.
  • Mat: Bunnorganismer.
  • Utbredelse og biologi: Vanlig i innsjøer og sakteflytende elver så lang nord som i Oulujoki-vassdraget. Lenger nord finnes den bare på isolerte steder. Er også vanlig i næringsrike viker langs kysten, men kan bevege seg lenger ut i havet for å finne mat og overvintre. Brasme går i små stimer i grunt og halvgrunt vann for å finne mat på bunnen. Overvintrer på dypt vann hvis det har et tilstrekkelig oksygennivå. Kan tåle lavt oksygennivå hvis det er som følge av eutrofiering, og den finner i så fall grunnere vann.
Andre arter i samme familie

Follow us!

National fishing travel site of Finland: www.fishinginfinland.fi


Identifiser arter!

Sivun alkuun / Top of the page