10 20 40 60 cm

mittakaava < 20 cm

         
© Copyright: Bilder:

Gösta Sundman: Suomen Kalat (Kansalliskirjasto, The National Library of Finland), Lauri Urho, Petri Savola (Uudenmaan ympäristökeskus)

. All rights reserved.

Brisling

Sprattus sprattus

  • Familie: Sildefamilien – Clupeidae
  • Lignende arter: Østersjøsild
  • Størrelse: 10–14 cm.
  • Beskrivelse: I likhet med de andre medlemmene i sildefamilien mangler brisling sidelinje. Skjellene faller lett av. Snuten er såvidt kortere enn hos østersjøsild, og brislingen ser derfor mer strømlinjeformet ut. Øynene er litt mindre enn østersjøsildens. Begge artene har en rad med skarpe skjell langs buken. Den kjennes godt ved å føre fingeren langs buken fra hale til hode. Disse skjellene er mye skarpere hos brisling enn hos østersjøsild. Størrelsen er også en god indikator: eksemplarer som er lengre enn 17 cm, er ganske sikkert østersjøsild. De to artene skilles best ved stillingen på bukfinnene, som hos brisling er på linje med eller like foran roten av ryggfinnen, mens den hos østersjøsild er lenger tilbake.
  • Farge: Sidene er sølvfarget, ryggen nesten svart, mens den nedover mot buken er mer mørkeblå. Ryggen på østersjøsild er vanligvis mer grønnaktig.
  • Formering: Gyter om sommeren i åpent hav i Østersjøen. Eggene flyter, og den trenger et saltinnhold på minst 0,6 % for å utvikle seg. Dermed avgrenses gytingen til havområdene utenfor Finlands sørvestlige kyst.
  • Mat: Plankton.
  • Utbredelse og biologi: Brisling er vanlig på åpent hav rundt Ålandsøyene, havet utenfor Finlands sørvestkyst og vestlige deler av Finskebukta. Den er mindre vanlig i østlige deler av Finskebukta. Sjelden nord i Bottenvika. Beveger seg vanligvis mot varmere vann. Store stimer lever av plankton på åpent hav. Bestanden varierer mye i størrelse. Når det er en stor bestand, finnes den i store mengder i finsk farvann. Når bestanden minker, finner brisling mat lenger sør, og færre er innom finske farvann.

En velsmakende fisk med mye olje. Selges ofte hermetisert. Økonomisk viktig til tross for den beskjedne størrelsen.

Andre arter i samme familie

Follow us!

National fishing travel site of Finland: www.fishinginfinland.fi


Identifiser arter!

Sivun alkuun / Top of the page