10 20 40 60 cm

mittakaava < 40 cm

         
© Copyright: Bilder:

Wilhelm von Wright: Pohjolan kalat, Lauri Urho, Petri Savola (Uudenmaan ympäristökeskus), Jouko Lehmuskallio

. All rights reserved.

Elveniøye

Lampetra fluviatilis

  • Familie: Niøyefamilien – Petromyzonidae
  • Lignende arter: Bekkeniøye, havniøye
  • Størrelse: Havvarianten blir 25–35 cm, maks 40 cm, innsjøvarianten blir 18–28 cm.
  • Beskrivelse: Elveniøye hører til gruppen med kjeveløse fisker, som er ganske ulike andre fisker. Den har ingen parete finner, mangler underkjeve og har en rund sugeskive rundt munnen. I stedet for gjellelokk har elveniøye en rad med sju små pustehull like bak hvert øye. Munnen har færre tenner (bare én enkelt skivelignende rad) enn hos den mye sjeldnere havniøye. Elveniøyens tenner er skarpe, mens de hos den mindre bekkeniøye er ganske butte. De ulike niøyene skilles best på størrelsen: Bekkeniøye blir sjelden lenger enn 15 cm, elveniøye blir aldri så lang som 50 cm, mens alle havniøyer som er fanget i Finland, har vært mer enn 50 cm lange. En liten innsjøvariant av elveniøye som har vandret opp en elv for å gyte, kan være vanskelig å skille fra en stor bekkeniøye, uten å undersøke hvor skarpe tennene er. De 2–13 cm lange blinde larvene av både elve- og bekkeniøye, som man finner i elver og bekker, kan bare skilles fra hverandre ved hjelp av mikroskop.
  • Farge: Fargene er et annet hjelpemiddel for å skille elveniøye og havniøye. Ryggen til elveniøye er jevnt mørkegrå, mens ryggen til havniøye har mange flekker. Elveniøye og bekkeniøye har ganske likt fargemønster. Forskjellen er at elveniøye har mørke flekker på en ellers lys buk, noe bekkeniøye mangler.
  • Formering: Etter 2–3 år i havet går elveniøye om høsten opp elver og vassdrag for å gyte. Den slutter å ta til seg føde og overvintrer i elven før den i mai–juni gyter på grusbunn i rennende vann. De voksne fiskene dør etter gytingen. Larvene tilbringer de første 3–5 årene av livet begravd i bunnslammet, der de filtrerer ut mat fra det rennende vannet. Deretter skjer forvandlingen til yngel med øyne. Denne fasen varer rundt seks måneder, og i denne perioden holder de seg fortsatt skjult. Deretter begynner de vandringen ned elven til havet. Innsjøvarianten går gjennom samme livssyklus, men vandrer til en større innsjø.
  • Mat: Fester seg til siden eller gjellene på andre fisk og bruker tennene til å raspe hull på skinnet for å spise kjøttet.
  • Utbredelse og biologi: Elveniøye er vanlig langs hele finskekysten og i elver som renner ut i havet. Elveanlegg har redusert antallet, men ikke så kraftig som for andre vandrende fiskearter. De rikeste bestandene av elveniøye finnes i dag i elvene i østlige deler av Finskebukta og langs vestkysten. Innsjøvarianten finnes i flere innsjøer, blant annet Saimaa, Pyhäselkä, Höytiäinen, Päijänne, Konnevesi og Näsijärvi.
Andre arter i samme slekt
Andre arter i samme familie

Follow us!

National fishing travel site of Finland: www.fishinginfinland.fi
Identifiser arter!

Sivun alkuun / Top of the page