10 20 40 60 cm

mittakaava < 60 cm

         
© Copyright: Bilder:

Gösta Sundman: Suomen Kalat (Kansalliskirjasto, The National Library of Finland), Lauri Urho, Petri Savola (Uudenmaan ympäristökeskus), Jouko Lehmuskallio

. All rights reserved.

Harr

Thymallus thymallus

  • Familie: Laksefamilien – Salmonidae
  • Lignende arter: Lagesild, sik
  • Størrelse: I Nord-Finland blir den vanligvis 30–40 cm, i Midt- og Sør-Finland opptil 40–50 cm og ca. 1 kg. Harr på mer enn 60 cm og tyngre enn 2 kg er sjelden.
  • Beskrivelse: Den smalnende og strømlinjeformede kroppen gjør at harren minner om sik. Harr skilles fra andre fisker i laksefamilien ved den store seil-lignende ryggfinnen, som har 17–24 stråler. Som alle andre medlemmer av laksefamilien har harren en fettfinne. Munnen er liten. Den har fått det latinske navnet Thymallus fordi den skal ha en lukt av timian.
  • Farge: Varierer etter tilholdssted. Harr fra klare vann har en lysere farge med stripete grå sider, mens individer som lever i torvvann, kan ha mer brunt, grønt eller et anstrøk av lilla. Sidene og ryggfinnen har rader med spredte mørke flekker. Gytende hanner får mer iøynefallende farger med rødere flekker på ryggfinnen.
  • Formering: Gytingen foregår som oftest i rennende vann. Bestander som gyter i innsjøer og i den nordre delen av Bottenvika, velger grunne grusbunner. Noen vandrer opp og ned elver i forbindelse med gytingen. Til forskjell fra andre laksearter, gyter harren om våren.
  • Mat: Insektlarver, andre virvelløse bunndyr og overflateinsekter.
  • Utbredelse og biologi: Finnes i hele Lappland, med unntak av de mest høytliggende innsjøene. Forekommer også i vassdraget Vuoksi i Sørøst-Finland samt helt nord i Bottenvika. Foretrekker rasktflytende vann. I innsjøer og i havet finner harren steinstrender og grunt vann med god gjennomstrømning. Harr er med hell satt ut i sentrale og sørlige deler av Finland, og den finnes i enkelte vann så langt sør som ved kysten i landskapet Uusimaa.

Harren er velsmakende og regnes også som en spennende sportsfisk. Harren liker rasktflytende vann og er en favoritt hos fluefiskere, siden også store eksemplarer biter på små fluer. I dag kan man fiske harr med flue i elven Kymi i Sørøst-Finland og i Helsinkis naboby Vantaa, der det er etablert en gytende bestand. De opprinnelige bestandene er imidlertid truet av elveanlegg og vannforurensning. Harren liker oksygenrikt vann og er følsom for forsuring.

Andre arter i samme familie

Follow us!

National fishing travel site of Finland: www.fishinginfinland.fi


Identifiser arter!

Sivun alkuun / Top of the page