10 20 40 60 cm

mittakaava > 60 cm

         
© Copyright: Bilder:

Gösta Sundman: Suomen Kalat (Kansalliskirjasto, The National Library of Finland), Lauri Urho, Petri Savola (Uudenmaan ympäristökeskus)

. All rights reserved.

Horngjel

Belone belone

  • Andre navn: Nebbsild
  • Familie: Horngjelfamilien – Belonidae
  • Lignende arter: Ingen i Finland
  • Størrelse: 50–75 cm, sjelden over 80 cm eller over 1 kg.
  • Beskrivelse: Lang, ålelignende kropp som er sammentrykt på sidene. Svært lange kjever, med mange og skarpe tenner. Gattfinnen og ryggfinnen er ganske like og sitter langt bak på kroppen, like foran halen. Sidelinjen går nær buken. Horgjelens svært spesielle utseende gjør at den er vanskelig å forveksle med andre fiskearter i finsk farvann. Ser ut som en smal gjedde, selv om de to ikke er i slekt.
  • Farge: Ryggen er blågrønn, sidene er sølvfarget. Beinene er grønne.
  • Formering: Horngjel holder til i øvre vannlag på åpent hav, men går mot grunt vann i mai–juni for å gyte i flytende vegetasjon. Det er ikke kjent at den gyter i finsk farvann. De nærmeste kjente gyteområdene er utenfor vestkysten av Estland og i havet rundt Gotland. Det har blitt fanget ungfisker på drøye 20 cm utenfor finskekysten ved Hanko, og voksne individer er fanget vest for Ålandsøyene.
  • Mat: Horngjel er en aktiv rovfisk som jakter på åpent hav, der den oppsøker stimer av småfisk som østersjøsild, brisling, sil og til og med trepigget stingsild. Større individer tar også svømmende krepsdyr.
  • Utbredelse og biologi: En havfisk som kommer inn i finsk farvann med de store strømmene av saltvann gjennom de danske sund og inn i Østersjøen. Om vinteren vandrer den vest og sør for De britiske øyer, og den returnerer til gyteområdene tidlig på sommeren. Horngjel viser seg i finsk farvann sent på sommeren, men forsvinner når høsten kommer. Den er ganske vanlig utenfor Finlands sørvestkyst og i hele Finskebukta. Den har blitt registrert så langt nord som Kokkola i Bottenvika.

Follow us!

National fishing travel site of Finland: www.fishinginfinland.fi


Identifiser arter!

Sivun alkuun / Top of the page